Coalitieakkoord 2015-2019

Samen werken aan water

Samen werken aan water

Samen werken aan water

In het coalitieakkoord 2015 – 2019 beschrijft het college van dijkgraaf en hoogheemraden ons beleid op hoofdlijnen. Samen werken aan water staat centraal. Water is een maatschappelijke opgave, en Rijnland wil samen met haar omgeving werken aan duurzaam en efficiënt waterbeheer tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten. Innovatie, participatie, samenwerken en deregulering zijn daarbij kernwoorden. Zo kunnen we samen zorgen voor schoon water en droge voeten in Rijnland.               

Meer informatie?

Download rechts op deze pagina het Coalitieakkoord en de side letter.