Wat is een burap of bestuursrapportage?

Een bestuursrapportage (hierna: burap) is een planning- en controlrapport dat de voortgang en prognose laat zien van de programmabegroting. Het geeft antwoord op de vraag: in hoeverre liggen we op koers?

De Burap geeft antwoord op de volgende vragen:

1. Ligt Rijnland qua programmabegroting op koers en waar moet worden (bij)gestuurd?

2. In hoeverre is sprake van financiële wijzigingen c.q. een begrotingswijziging?

3. Met welke nieuwe (onvoorziene) ontwikkelingen heeft Rijnland te maken?