Meerjarenperspectief

Wat is het Meerjarenperspectief (MJP)?

Het Meerjarenperspectief (hierna: MJP) geeft een doorkijk wat Rijnland de komende jaren gaat doen.

Meerjarenperspectief 2019 - 2022 (MJP)

De VV (Verenigde Vergadering) heeft op 4 juli 2018 het Meerjarenperspectief 2019-2022 (MJP) vastgesteld.