Programmabegroting

Wat is een programmabegroting?

De begroting geeft per programma de planning en de financiële consequenties weer.

Meerjarenperspectief 2022-2025 en Programmabegroting 2022

Meerjarenperspectief 2022-2025 en Programmabegroting 2022
2,4 MB
download

Samenvatting begroting 2018

De begroting 2018 geeft antwoord op de volgende vragen: wat gaan we in 2018 doen, wat mag het kosten en wat betekent dit voor de waterschapsbelasting.

Programmabegroting 2019

De begroting 2019 geeft antwoord op de volgende vragen: wat gaan we in 2019 doen, wat mag het kosten en wat betekent dit voor de waterschapsbelasting.

Meerjarenperspectief 2020-2023 en Programmabegroting 2020

Meerjarenperspectief 2021-2024 en Programmabegroting 2021