Samenvatting begroting 2018

De begroting 2018 geeft antwoord op de volgende vragen: wat gaan we in 2018 doen, wat mag het kosten en wat betekent dit voor de waterschapsbelasting?

De Programmabegroting 2018 is het sluitstuk van het begrotingsproces, dat verloopt volgens het model: beeldvorming (februari), opinievorming (juni) en besluitvorming (november). De voorgelegde begroting past binnen de gestelde kaders. Dat betekent dat we kunnen realiseren wat onder meer in het WBP5 is afgesproken, met een maximale jaarlijkse lastendrukstijging van 2% en een verantwoorde schuldenlast. De volledige begroting kun je rechtsboven op deze pagina downloaden.

Jaarplan & begroting 2018