AQUON

Hier vindt u de kerngegevens en de meest actuele relevante informatie van waterschapslaboratorium Aquon, instituut voor wateronderzoek en advies.

I. Kerngegevens 

Naam

 AQUON, Wateronderzoek en advies

Website

 http://www.aquon.nl/

Vestigingsplaats

 's-Hertogenbosch

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling

Jaar van oprichting 2011
Bestuur en evt. toezicht

Negen bestuursleden waaruit een dagelijks bestuur en een voorzitter wordt gekozen.

Vertegenwoordiging Rijnland Hoogheemraad in algemeen en dagelijks bestuur
Wat levert het Rijnland op als klant?

Schaalvoordelen op zowel kosten als kwaliteit.

Voordelen op kosten, kwaliteit en kwetsbaarheid

Voor 2018 is voor het indicatieve meetprogramma en de instandhoudingskosten een bijdrage van € 3,9 miljoen voorzien, bestaande uit vergoeding kosten meetnet en garantieregeling. Synergievoordelen op kosten zijn hierin verwerkt.

Algemene doelstelling / business case

Schaalvergroting welke leidt tot vergroting van de efficiency, vermindering van de kwetsbaarheid, benutting van de mogelijkheden tot continue kwaliteitsborging en kwaliteitsverbetering en versterking van de innovatiekracht.

Beoogde resultaten voor 2020

Besluitvorming over centralisatie en huisvesting op basis van Programma van Eisen en Business Case.

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

€   0,0 mln (eind 2018)

€ 16,6 mln (eind 2018)

Rijnlands financieel belang

Deelnemer Gemeenschappelijke Regeling. Kosten 2020: € 3,9 mln.

Wijziging in Rijnlands belang?

 Nee

 

II.  Realisatie 2019

Beoogde resultaten 2019

11,7 mln. productiepunten realiseren. Besluit nemen over de business case centrale huisvesting. Indien positief wordt besloten, de aanbesteding voor herhuisvesting uitvoeren.

Gerealiseerde resultaten 2019

De geplande productie is ruimschoots gerealiseerd. Het besluit over de business case centrale huisvesting is uitgesteld tot het eerste kwartaal van 2020 en daarom is de aanbesteding voor de herhuisvesting nog niet gestart.