logo aquon

AQUON

Hier vindt u de kerngegevens en de meest actuele relevante informatie van waterschapslaboratorium Aquon, instituut voor wateronderzoek en advies.

I. Kerngegevens

Naam AQUON, Wateronderzoek en advies
Website http://www.aquon.nl/
Vestigingsplaats 's-Hertogenbosch
Rechtsvorm Gemeenschappelijke regeling
Jaar van oprichting 2011
Bestuur en evt. toezicht Negen bestuursleden waaruit een dagelijks bestuur en een voorzitter wordt gekozen.
Vertegenwoordiging Rijnland Hoogheemraad in algemeen en dagelijks bestuur
Wat levert het Rijnland op als klant? Schaalvoordelen op zowel kosten als kwaliteit.
Voordelen op kosten, kwaliteit en kwetsbaarheid Voor 2021 is voor het indicatieve meetprogramma en de instandhoudingskosten een bijdrage van € 4,8 miljoen voorzien. Synergievoordelen op kosten zijn hierin verwerkt.
Beoogde resultaten voor 2023 Oplevering centralisatie met nieuwbouw in Houten in 2024 verder voorbereiden. Voldoen aan de vraag van de waterschappen naar monsterneming en analyse. Verbeteren van de AQUON inwinning- en laboratoriumprocessen met behoud van accreditatie. Doorontwikkeling van innovaties als sensormonitoring DNA-gerelateerde technieken en big data.
Gerealiseerde resultaten 2023 De geplande productie is op schema. De centrale huisvesting in Houten wordt voorbereid. Hiervoor is een krediet van € 44 mln. beschikbaar gesteld. De begrote productie voor 2023 wordt naar verwachting bijna volledig gerealiseerd.
Beoogde resultaten voor 2024 Oplevering centralisatie met nieuwbouw in Houten in 2024. Voldoen aan de vraag van de waterschappen naar monsterneming en analyse. Doorontwikkeling van innovaties als sensormonitoring DNA-gerelateerde technieken en big data. Voldoen aan archiefverordening en verbeteren van de informatieveiligheid.
Eigen vermogen (peildatum) € 1,7 mln. (eind 2022)
Vreemd vermogen (peildatum) € 20,0 mln. (eind 2022)
Rijnlands financieel belang Aandeel in de kosten 2023: € 5,7 mln.
Wijziging in Rijnlands belang? Nee