AQUON

Hier vindt u de kerngegevens en de meest actuele relevante informatie van waterschapslaboratorium Aquon, instituut voor wateronderzoek en advies.

I. Kerngegevens

Naam AQUON, Wateronderzoek en advies
Website http://www.aquon.nl/
Vestigingsplaats 's-Hertogenbosch
Rechtsvorm Gemeenschappelijke regeling
Jaar van oprichting 2011
Bestuur en evt. toezicht Negen bestuursleden waaruit een dagelijks bestuur en een voorzitter wordt gekozen.
Vertegenwoordiging Rijnland Hoogheemraad in algemeen en dagelijks bestuur
Wat levert het Rijnland op als klant? Schaalvoordelen op zowel kosten als kwaliteit.
Voordelen op kosten, kwaliteit en kwetsbaarheid Voor 2021 is voor het indicatieve meetprogramma en de instandhoudingskosten een bijdrage van € 4,8 miljoen voorzien. Synergievoordelen op kosten zijn hierin verwerkt.
Algemene doelstelling / business case Schaalvergroting welke leidt tot vergroting van de efficiency, vermindering van de kwetsbaarheid, benutting van de mogelijkheden tot continue kwaliteitsborging en kwaliteitsverbetering en versterking van de innovatiekracht.
Beoogde resultaten voor 2021 Centralisatie verder realiseren, aanbestedingsdocumenten gereed. De nieuwe locatie moet in 2024 opgeleverd zijn.Verbeteren van de AQUON inwinning- en laboratoriumprocessen, zodat de beschikbare data optimaal kan worden opgeslagen en uitgewisseld. Eenmalige opslag voor meervoudig gebruik is daarbij het uitgangspunt.
Eigen vermogenVreemd vermogen €   0,0 mln (eind 2019)€ 13,7 mln (eind 2019)
Rijnlands financieel belang Deelnemer Gemeenschappelijke Regeling. Kosten 2020: € 3,9 mln.
Wijziging in Rijnlands belang? Nee