BSGR

Hier vindt u de kerngegevens en de meest actuele relevante informatie van de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland

 I. Kerngegevens 

Naam

Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR)

Website

http://www.bsgr.nl/over-de-bsgr/

Vestigingsplaats

Leiden

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling

Jaar van oprichting 2009
Bestuur en evt. toezicht

Elf (vanaf 2021 twaalf door toetreding gemeente Velsen) bestuursleden in algemeen bestuur waaruit een voorzitter wordt gekozen.

Vertegenwoordiging Rijnland

Een hoogheemraad in algemeen en dagelijks bestuur

Wat levert het Rijnland op als klant?

Gecombineerde aanslagoplegging wat voor de burger vanuit het maatschappelijk perspectief voordeel biedt.
De ontwikkelingen van het kostenniveau, te behalen door inkrimping van het personele bestand en/of aanpassing van de normering van de kwaliteitseisen van de dienstverlening zullen tevens worden afgestemd met de deelnemers.

Voordelen op kosten, kwaliteit en
kwetsbaarheid

Samenwerking in de regio en groei van het aantal deelnemers. De belastingtaken moeten efficiënt, tegen lage kosten doch kwalitatief hoogwaardig worden uitgevoerd. Er is een kostprijscalculatiemodel ontwikkeld.

Algemene doelstelling / business case

Uit overwegingen van kwaliteit, continuïteit en efficiency samenwerken bij de beleidsvoorbereiding, heffing  en invordering van waterschapsbelastingen en gemeentelijke belastingen, alsmede bij de uitvoering van de Wet waardering onroerende
zaken en het beheer en de uitvoering van vastgoedinformatie.

Beoogde resultaten voor 2021

Behoud van de ISAE-verklaring en continue aandacht voor kostenreductie. Kwaliteit van de dienstverlening blijft minimaal op een gelijk niveau.

Groeistrategie handhaven: vanaf 2021 neemt gemeente Velsen deel; groei van het aantal deelnemers is een instrument om tot vermindering van kwetsbaarheid, verlaging van kosten en verbetering van kwaliteit te komen.
Blijven voldoen aan de steeds hogere eisen van informatie-veiligheid en privacy, wat zal leiden tot hogere kosten.

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

€ 1.5 mln (eind 2019)

€ 10.9 mln (eind 2019)

Rijnlands financieel belang

Deelnemer gemeenschappelijke regeling. Kosten 2021: € 5,5 mln, en € 0,4 mln BTW, totaal € 5,9 mln.

Wijziging in Rijnlands belang?

 N.v.t.