BSGR

Hier vindt u de kerngegevens en de meest actuele relevante informatie van de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland

 I. Kerngegevens 

Naam

Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR)

Website

http://www.bsgr.nl/over-de-bsgr/

Vestigingsplaats

Leiden

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling

Jaar van oprichting 2009
Bestuur en evt. toezicht Tien bestuursleden in algemeen bestuur waaruit een voorzitter wordt gekozen.
Vertegenwoordiging Rijnland Een hoogheemraad in algemeen en dagelijks bestuur
Wat levert het Rijnland op als klant?

Gecombineerde aanslagoplegging wat voor de burger vanuit het maatschappelijk perspectief  voordeel biedt.
De ontwikkelingen van het kostenniveau, te behalen door inkrimping van het personele bestand en/of aanpassing van de normering van de kwaliteitseisen van de dienstverlening zullen tevens worden afgestemd met de deelnemers.

Voordelen op kosten, kwaliteit en
kwetsbaarheid
Samenwerking in de regio en groei van het aantal deelnemers. De belastingtaken moeten efficiënt, tegen lage kosten doch kwalitatief hoogwaardig worden uitgevoerd. Er is een kostprijscalculatiemodel ontwikkeld.
Algemene doelstelling / business case Uit overwegingen van kwaliteit, continuïteit en efficiency samenwerken bij de beleidsvoorbereiding, heffing  en invordering van waterschapsbelastingen en gemeentelijke belastingen, alsmede bij de uitvoering van de Wet waardering onroerende
zaken en het beheer en de uitvoering van vastgoedinformatie.

Beoogde resultaten voor 2020

Behoud van de ISAE-verklaring en continue aandacht voor kostenreductie. Kwaliteit van de dienstverlening blijft minimaal op een gelijk niveau.

Groeistrategie handhaven: groei van het aantal deelnemers is een instrument om tot vermindering van kwetsbaarheid, verlaging van kosten en verbetering van kwaliteit te komen.

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

€ 2,1 mln (eind 2018)

€ 4,8 mln (eind 2018)

Rijnlands financieel belang

Deelnemer gemeenschappelijke regeling. Kosten 2020:

€ 5,4 mln, en € 0,4 mln BTW, totaal € 5,8 mln.

Wijziging in Rijnlands belang?

 N.v.t.

 

II. Realisatie 2019

Beoogde resultaten 2019

Behoud van de ISAE-verklaring. Het traject naar een meer zakelijke en bedrijfsmatige cultuur wordt voortgezet met aandacht voor kwaliteit van dienstverlening en kostenreductie. Verdergaande automatisering voor het invoeren en optimaliseren van de basisregistraties. De nieuwe kostprijsmethodiek wordt in 2019 volledig ingevoerd. Inzet op geleidelijke groei van het aantal deelnemers.  

Gerealiseerde resultaten 2019

De ISAE-verklaring (kwaliteitscertificering) is behouden. Verdergaande automatisering voor het invoeren en optimaliseren van de basisregistraties is een aandachtspunt. De nieuwe kostprijsmethodiek is in 2019 volledig ingevoerd. Er zijn geen nieuwe deelnemers toegetreden. Met ingang van 2020 komt de gemeente Leiderdorp erbij.