BSGR

Hier vindt u de kerngegevens en de meest actuele relevante informatie van de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland

I. Kerngegevens

Naam Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR)
Website http://www.bsgr.nl/over-de-bsgr/
Vestigingsplaats Leiden
Rechtsvorm Gemeenschappelijke regeling
Jaar van oprichting 2009
Bestuur en evt. toezicht Vanaf 2021 twaalf bestuursleden (door toetreding gemeente Velsen) in algemeen bestuur waaruit een voorzitter wordt gekozen.
Vertegenwoordiging Rijnland Een hoogheemraad in algemeen en dagelijks bestuur
Wat levert het Rijnland op als klant? Gecombineerde aanslagoplegging wat voor de burger vanuit het maatschappelijk perspectief voordeel biedt. De ontwikkeling van het kostenniveau wordt afgestemd met de deelnemers.
Voordelen op kosten, kwaliteit enkwetsbaarheid Samenwerking in de regio en groei van het aantal deelnemers. De belastingtaken moeten efficiënt, tegen lage kosten doch kwalitatief hoogwaardig worden uitgevoerd. Er is een kostprijscalculatiemodel ontwikkeld om de kosten eerlijk over de deelnemers te verdelen.
Beoogde resultaten voor 2023 Behoud van de ISAE-verklaring. Optimale prijs-kwaliteitverhouding door continue aandacht voor kostenreductie waarbij kwaliteit van de dienstverlening minimaal op een gelijk niveau houden. Groeistrategie handhaven d.w.z. verantwoorde, beheerste en gecontroleerde groei van het aantal deelnemers als instrument om tot vermindering van kwetsbaarheid, verlaging van kosten en verbetering van kwaliteit te komen. Blijven voldoen aan de hoge eisen van informatieveiligheid en privacy. Met gemeenten en waterschap toepassen van meer maatschappelijk invordering en vroegsignalering van inwoners die niet kunnen betalen.
Gerealiseerde resultaten 2023 De ontwikkeling van de kosten is een aandachtspunt mede als gevolg van de oplopende proceskosten door het optreden van no-cure-no-pay-bureaus (WOZ-bezwaren). De aanslagoplegging verloopt voortvarend en veel beter dan vorig jaar. Er moeten in 2023 extra kosten gemaakt worden voor ICT en afhandeling van het stijgende aantal bezwaren tegen de WOZ-waarde. Voor Rijnland wordt een overschrijding van de begroting verwacht van ca. € 0,5 mln.
Beoogde resultaten voor 2024 Behoud van de ISAE-verklaring. Optimale prijs-kwaliteitverhouding door continue aandacht
voor kostenreductie waarbij kwaliteit van de dienstverlening minimaal op een gelijk niveau houden, maar liever nog verbeteren in samenspraak met de deelnemende gemeenten. De systemen van de BSGR geschikt maken voor de invoering van het nieuw waterschapsbelastingstelsel.
Eigen vermogen (peildatum) € 0,8 mln. (eind 2022)
Vreemd vermogen (peildatum) € 16,2 mln. (eind 2022)
Rijnlands financieel belang Aandeel in de kosten 2023: € 5,9 mln.
Wijziging in Rijnlands belang? N.v.t.