GR Slibverwerking 2009 (HVC)

Hier vindt u de kerngegevens en de meest actuele relevante informatie van de Gemeenschappelijke Regeling Slibverwerking 2009 oftewel HVC.

Naam GR Slibverwerking 2009
Website http://www.hvcgroep.nl/de-organisatie
Vestigingsplaats Rotterdam
Rechtsvorm Gemeenschappelijke regeling
Jaar van oprichting GR vanaf 2009 (als aandeelhouder in HVC)
Bestuur en evt. toezicht Dagelijks bestuur bestaande uit DB-leden van deelnemende waterschappen met een voorzitter van Rijnland. Toezicht op HVC door een Raad van commissarissen met 8 leden, waaronder 1 commissaris expliciet namens de waterschappen.
Vertegenwoordiging Rijnland Hoogheemraad in algemeen en dagelijks bestuur.
Wat levert het Rijnland op als klant? Voorzieningszekerheid slibverwerking op een duurzame wijze tegen een aanvaardbare prijs. Zie ook toetsingskader opt-outregeling HVC. Vastgesteld in de VV van 26-1-2011.
Voordelen op kosten, kwaliteit en kwetsbaarheid Optimalisatie in de slibketen met het zoveel mogelijk beperken van de slibproductie en daardoor kosten beperken en op termijn opbrengsten te genereren. Met een grote partner als HVC vermindert de kwetsbaarheid van het slibverwerkingsproces. Met HVC kunnen duurzaamheids- en efficiencydoelstellingen gerealiseerd worden waarvoor de 5 waterschappen alleen te klein zijn en niet de kennis en ervaring voor kunnen mobiliseren.
Algemene doelstelling / business case Voorzieningszekerheid slibverwerking op een duurzame wijze tegen een aanvaardbare prijs. Zie ook toetsingskader opt-outregeling HVC. Vastgesteld in VV van 26-1-2011.
Beoogde resultaten voor 2021 Optimalisatie in de slibketen met het zoveel mogelijk beperken van de slibproductie. Onverminderd inzet op terugwinning van fosfaat en andere grondstoffen. Zorgen voor een gematigde tariefontwikkeling. Toetreding waterschappen Zuiderzeeland en Amstel, Gooi en Vecht effectueren. Investering in slibdroger Alkmaar voorbereiden.
Eigen vermogenVreemd vermogen € 0 (eind 2019)€ 0 mln. (eind 2019)
Rijnlands financieel belang Deelneming in HVC via GR € 11.345,-
Wijziging in Rijnlands belang? Nee