GR Slibverwerking 2009 (HVC)

Hier vindt u de kerngegevens en de meest actuele relevante informatie van de Gemeenschappelijke Regeling Slibverwerking 2009 oftewel HVC.

Naam GR Slibverwerking 2009
Website http://www.hvcgroep.nl/de-organisatie
Vestigingsplaats Rotterdam
Rechtsvorm Gemeenschappelijke regeling
Jaar van oprichting GR vanaf 2009 (als aandeelhouder in HVC)
Bestuur en evt. toezicht Algemeen bestuur bestaande uit DB-leden van de acht deelnemende waterschappen. Toezicht op HVC door een Raad van commissarissen met acht leden.
Vertegenwoordiging Rijnland Hoogheemraad in algemeen en dagelijks bestuur.
Wat levert het Rijnland op als klant? Voorzieningszekerheid slibverwerking op een duurzame wijze tegen een aanvaardbare prijs. Zie ook toetsingskader opt-outregeling HVC. Vastgesteld in de VV van 26-1-2011.
Voordelen op kosten, kwaliteit en kwetsbaarheid Optimalisatie in de slibketen met het zoveel mogelijk beperken van de slibproductie en daardoor kosten beperken en op termijn opbrengsten te genereren. Met een grote partner als HVC vermindert de kwetsbaarheid van het slibverwerkingsproces. Er kunnen duurzaamheids- en efficiencydoelstellingen gerealiseerd worden waarvoor de deelnemende waterschappen alleen te klein zijn en niet de kennis en ervaring voor kunnen mobiliseren.
Beoogde resultaten voor 2023 Optimalisatie in de slibketen met het zoveel mogelijk beperken van de slibproductie. Onverminderde inzet op terugwinning van fosfaat en andere grondstoffen. Zorgen voor een gematigde tariefontwikkeling. Match van aanbod en verwerking van slib en slibgranulaat door realisatie slibdrooginstallatie Alkmaar en realisatie structurele verwerkingsmethode slibgranulaat. Energetische verduurzaming SVI Dordrecht en realisatie fosfaatterugwinning uit vliegas in de installatie Dordrecht. Optimaliseren van een robuust plan slibeindverwerking voor de korte termijn en voor calamiteiten.
Gerealiseerde resultaten 2023 De slibverbrandingsinstallatie blijft volledig bezet. De investering in slibdroger Alkmaar is op schema. De voorbereiding voor hergebruik van grondstoffen gaat onverminderd door maar hierin zijn nog geen concrete resultaten geboekt. Samen met HVC en STOWA onderzoeken we Rubiphostechniek.
Beoogde resultaten voor 2024 Oplevering van de slibdrooginstallatie in Alkmaar. Uitvoering slibstrategie zoals eerder vastgesteld met onderwerpen: Optimale match van aanbod en verwerking van slib, energetische verduurzaming, circulariteit en innovatie.
Eigen vermogen € 0 mln. (eind 2022)
Vreemd vermogen € 0 mln. (eind 2022)
Rijnlands financieel belang Deelneming in HVC via GR € 11.345,-
Wijziging in Rijnlands belang? Nee