Het Waterschapshuis (HWH)

Hier vindt u de kerngegevens en de meest actuele relevante informatie van Het Waterschapshuis.

 

I. Kerngegevens 

Naam

 Het Waterschapshuis

Website

 http://www.hetwaterschapshuis.nl

Vestigingsplaats

 Amersfoort

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling

Jaar van oprichting

2013, gewijzigd in 2014.

Bestuur en evt. toezicht

21 algemeen bestuursleden waaruit een dagelijks bestuur en een voorzitter wordt gekozen.

Vertegenwoordiging Rijnland

Hoogheemraad in algemeen en dagelijks bestuur.

Wat levert het Rijnland op als klant?

Het Waterschapshuis is de regie- en uitvoeringsorganisatie voor de waterschappen op het gebied van Informatie en Communicatie Technologie. Het Waterschapshuis heeft als doel het bevorderen van samenwerking op het gebied van ICT tussen de waterschappen. 

Voordelen op kosten, kwaliteit en kwetsbaarheid

Nieuwe werkwijze is 2015 gestart volgens HWH 2.0 met meer flexibiliteit door slankere en meer wendbare organisatie (o.a. door minder vast personeel). Meer keuzevrijheid in programma’s door strikte scheiding ertussen. Kosten- en kwetsbaarheids-voordelen door schaalgrootte.

Algemene doelstelling / business case

Het Waterschapshuis is de regie- en uitvoeringsorganisatie voor de 21 waterschappen op het gebied van Informatie en Communicatie Technologie. Het Waterschapshuis heeft als doel het bevorderen van samenwerking op het gebied van ICT tussen de waterschappen.

Beoogde resultaten voor 2021

Projectbeheersing en capaciteitsplanning verder verbeteren door invoering van sturing op programmaniveau. Waterschappen ondersteunen bij hun digitale transformatie en de weg naar een datagedreven organisatie. Uniformering tussen waterschappen stimuleren uit het oogpunt van efficiency.

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

€   0,0 mln (eind 2019)

€ 11,7 mln (eind 2019)

Rijnlands financieel belang

 Aandeel in de kosten 2020: € 1.0 mln.

Wijziging in Rijnlands belang?

 Nee