Het Waterschapshuis (HWH)

Hier vindt u de kerngegevens en de meest actuele relevante informatie van Het Waterschapshuis.

 

I. Kerngegevens 

Naam

 Het Waterschapshuis

Website

 http://www.hetwaterschapshuis.nl

Vestigingsplaats

 Amersfoort

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling

Jaar van oprichting 2013, gewijzigd in 2014.
Bestuur en evt. toezicht

21 algemeen bestuursleden waaruit een dagelijks bestuur en een voorzitter wordt gekozen.

Vertegenwoordiging Rijnland Hoogheemraad in algemeen en dagelijks bestuur.
Wat levert het Rijnland op als klant?

Het Waterschapshuis is de regie- en uitvoeringsorganisatie voor de waterschappen op het gebied van Informatie en Communicatie Technologie. Het Waterschapshuis heeft als doel het bevorderen van samenwerking op het gebied van ICT tussen de waterschappen. 

Voordelen op kosten, kwaliteit en kwetsbaarheid Nieuwe werkwijze is 2015 gestart volgens HWH 2.0 met meer flexibiliteit door slankere en meer wendbare organisatie (o.a. door minder vast personeel). Meer keuzevrijheid in programma’s door strikte scheiding ertussen. Kosten- en kwetsbaarheids-voordelen door schaalgrootte.
Algemene doelstelling / business case

Het Waterschapshuis is de regie- en uitvoeringsorganisatie voor de 21 waterschappen op het gebied van Informatie en Communicatie Technologie. Het Waterschapshuis heeft als doel het bevorderen van samenwerking op het gebied van ICT tussen de waterschappen.

Beoogde resultaten voor 2020

Realisatie Koersplan Wijzer naar 2020. Projectbeheersing en capaciteitsplanning verder verbeteren. Meer inhuur van de waterschappen realiseren om de projecten te bemensen zoals bedoeld was bij HWH 2.0. 

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

€   0,0 mln (eind 2018)

€ 10,6 mln (eind 2018)

Rijnlands financieel belang

 Aandeel in de kosten 2020: € 1.0 mln.

Wijziging in Rijnlands belang?

 Nee

 

II. Realisatie 2019

Beoogde resultaten 2019

In 2019 werkt HWH volledig als flexibele organisatie, d.w.z. dat HWH zoveel mogelijk gebruik maakt van ingeleende medewerkers van de waterschappen. HWH implementeert het Koersplan uit 2018. Structurele inrichting van BIWA en privacywetgeving. 

Gerealiseerde resultaten 2019

In 2019 werkt HWH volledig als flexibele organisatie, d.w.z. HWH maakt zoveel mogelijk gebruik van ingeleende medewerkers van de waterschappen. HWH is gestart met de implementatie van het Koersplan uit 2018. De digitale transformatie krijgt verder vorm en HWH faciliteert de waterschappen daarbij.

 

In 2019 werkt HWH volledig als flexibele organisatie, d.w.z. dat HWH zoveel mogelijk gebruik maakt van ingeleende medewerkers van de waterschappen. HWH implementeert het Koersplan uit 2018. Structurele inrichting van BIWA en privacywetgeving.