Het Waterschapshuis (HWH)

Hier vindt u de kerngegevens en de meest actuele relevante informatie van Het Waterschapshuis.

 

I. Kerngegevens 

Naam

 Het Waterschapshuis

Website

 http://www.hetwaterschapshuis.nl

Vestigingsplaats

 Amersfoort

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling

Jaar van oprichting 2013, gewijzigd in 2014.
Bestuur en evt. toezicht

21 algemeen bestuursleden waaruit een dagelijks bestuur en een voorzitter wordt gekozen.

Vertegenwoordiging Rijnland Hoogheemraad in algemeen en dagelijks bestuur.
Wat levert het Rijnland op als klant?

Het Waterschapshuis is de regie- en uitvoeringsorganisatie voor de waterschappen op het gebied van Informatie en Communicatie Technologie. Het Waterschapshuis heeft als doel het bevorderen van samenwerking op het gebied van ICT tussen de waterschappen. 

Voordelen op kosten, kwaliteit en kwetsbaarheid Nieuwe werkwijze is 2015 gestart volgens HWH 2.0 met meer flexibiliteit door slankere en meer wendbare organisatie (o.a. door minder vast personeel). Meer keuzevrijheid in programma’s door strikte scheiding ertussen. Kosten- en kwetsbaarheids-voordelen door schaalgrootte.
Algemene doelstelling / business case

Het Waterschapshuis is de regie- en uitvoeringsorganisatie voor de 21 waterschappen op het gebied van Informatie en Communicatie Technologie. Het Waterschapshuis heeft als doel het bevorderen van samenwerking op het gebied van ICT tussen de waterschappen.

Beoogde resultaten voor 2020

Realisatie Koersplan Wijzer naar 2020. Projectbeheersing en capaciteitsplanning verder verbeteren. Meer inhuur van de waterschappen realiseren om de projecten te bemensen zoals bedoeld was bij HWH 2.0. 

Gerealiseerde resultaten 2020

Het ambitieniveau blijft onverminderd hoog, maar naar verwachting zullen niet alle goedgekeurde projecten volgens planning uitgevoerd kunnen worden. Het aantal bestede uren in 2020 ligt iets boven de realisatie van 2019. De coronacrisis heeft nog weinig invloed op de productie, maar de start van een aantal nieuwe programma’s is vertraagd.

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

€   0,0 mln (eind 2019)

€ 11,7 mln (eind 2019)

Rijnlands financieel belang

 Aandeel in de kosten 2020: € 1.0 mln.

Wijziging in Rijnlands belang?

 Nee