logo waterschapshuis

Het Waterschapshuis (HWH)

Hier vindt u de kerngegevens en de meest actuele relevante informatie van Het Waterschapshuis.

I. Kerngegevens

Naam Het Waterschapshuis
Website http://www.hetwaterschapshuis.nl
Vestigingsplaats Amersfoort
Rechtsvorm Gemeenschappelijke regeling
Jaar van oprichting 2013, gewijzigd in 2014.
Bestuur en evt. toezicht 21 algemeen bestuursleden waaruit een dagelijks bestuur en een voorzitter wordt gekozen.
Vertegenwoordiging Rijnland Hoogheemraad in algemeen en dagelijks bestuur.
Wat levert het Rijnland op als klant? Het Waterschapshuis is de regie- en uitvoeringsorganisatie voor de waterschappen op het gebied van Informatie en Communicatie Technologie. Het Waterschapshuis heeft als doel het bevorderen van samenwerking op het gebied van ICT tussen de waterschappen.
Voordelen op kosten, kwaliteit en kwetsbaarheid Nieuwe werkwijze is 2015 gestart volgens HWH 2.0 met meer flexibiliteit door slankere en meer wendbare organisatie (o.a. door minder vast personeel). Meer keuzevrijheid in programma’s door strikte scheiding ertussen. Kosten- en kwetsbaarheids-voordelen door schaalgrootte.
Beoogde resultaten voor 2022 Evenwichtige groei rekening houdend met de behoefte van de waterschappen aan ondersteuning in hun digitale transformatie. Daarvoor een vrijwillig plafond voor initiatieven in samenwerkingsprojecten op te leggen. Centralisering en uitwisseling van kennis optimaal ondersteunen. Het vernieuwde vergadercentrum weer volledig in gebruik nemen met aanpassing aan de nieuwe (Covid-)realiteit. Het lopende koersplan loopt en 2023. De voortzetting en bijstelling hiervan wordt in 2022 voorbereid.
Gerealiseerde resultaten 2022 De vraag naar uitvoeringsprojecten blijft onverminderd groot zodat de begroting volledig gerealiseerd wordt en temporisering nodig is. De waterschappen zullen in het geval van nieuwe facultatieve initiatieven eerst in eigen huis financiële dekking moeten vinden om vervolgens de benodigde middelen aan HWH ter beschikking kunnen stellen. Voldoende personele bezetting van de projecten blijft een zorg.
Eigen vermogen € 0,0 (eind 2021)
Vreemd vermogen € 8,3 mln. (eind 2021)
Rijnlands financieel belang Aandeel in de kosten 2022: € 1,3 mln.
Wijziging in Rijnlands belang? Nee