logo waterschapshuis

Het Waterschapshuis (HWH)

Hier vindt u de kerngegevens en de meest actuele relevante informatie van Het Waterschapshuis.

I. Kerngegevens

Naam Het Waterschapshuis
Website http://www.hetwaterschapshuis.nl
Vestigingsplaats Amersfoort
Rechtsvorm Gemeenschappelijke regeling
Jaar van oprichting 2013, gewijzigd in 2014.
Bestuur en evt. toezicht 21 algemeen bestuursleden waaruit een dagelijks bestuur en een voorzitter wordt gekozen.
Vertegenwoordiging Rijnland Hoogheemraad in algemeen en dagelijks bestuur.
Wat levert het Rijnland op als klant? Het Waterschapshuis is de regie- en uitvoeringsorganisatie voor de waterschappen op het gebied van Informatie en Communicatie Technologie. Het Waterschapshuis heeft als doel het bevorderen van samenwerking op het gebied van ICT tussen de waterschappen.
Voordelen op kosten, kwaliteit en kwetsbaarheid Nieuwe werkwijze is 2015 gestart volgens HWH 2.0 met meer flexibiliteit door slankere en meer wendbare organisatie (o.a. door minder vast personeel). Meer keuzevrijheid in programma’s door strikte scheiding ertussen. Kosten- en kwetsbaarheids-voordelen door schaalgrootte.
Beoogde resultaten voor 2023 Evenwichtige groei rekening houdend met de behoefte van de waterschappen. Centralisering en uitwisseling van kennis optimaal ondersteunen. Het lopende koersplan loopt in 2023 af en daarom bijstelling van de koers met de volgende onderwerpen: ondersteunen digitale transformatie van de individuele waterschappen, het leveren van basisdiensten en doorontwikkeling van huidige sturing projecten en programma’s en borgen beheer en onderhoud. Een oplossing vinden voor de optimalisatie van de flexibiliteit in combinatie met een vergroting van de structurele capaciteit.
Gerealiseerde resultaten 2023 De vraag naar uitvoeringsprojecten blijft stijgen zodat de begroting volledig gerealiseerd wordt. De realisatie van het aantal uren ligt 25% boven dezelfde periode in 2022. hWh ondervindt hinder van de krappe arbeidsmarkt en neemt daardoor eerder mensen in dienst en huurt in plaats van in te lenen van de waterschappen. Er wordt budgettaire ruimte gezocht in lopende programma’s en projecten om nieuwe initiatieven te kunnen financieren en daarmee kostenstijging te beheersen.
Beoogde resultaten voor 2024 Versnelling van de digitale transformatie en het doorzetten van evenwichtige groei waarbij de kwaliteit van dienstverlening en projecten voorop blijft staan. Op vier gebieden (data, standaarden, IV&P en wetgeving) als collectief optreden. Verlenging van het Koersplan met een jaar omdat het onverminderd actueel is.
Eigen vermogen (peildatum) € 0,0 mln. (eind 2022)
Vreemd vermogen (peildatum) € 10,3 mln. (eind 2022)
Rijnlands financieel belang Aandeel in de kosten 2023: € 1,4 mln.
Wijziging in Rijnlands belang? Nee