Nederlandse Waterschapsbank (NWB)

Hier vindt u de kerngegevens en de meest actuele relevante informatie van de Nederlandse Waterschapsbank.

I. Kerngegevens 

Naam

Nederlandse Waterschapsbank 

Website

http://www.nwbbank.com

Vestigingsplaats

Den Haag

Rechtsvorm

Naamloze vennootschap

Jaar van oprichting

1953 (na de watersnoodramp)

Bestuur en evt. toezicht

Driehoofdige directie, onder toezicht van Raad van commissarissen met 8 leden.

Wat levert het Rijnland op als klant?

De aandelen van de NWB zijn voor 81% in handen van de waterschappen, waaronder Rijnland. Hiermee is Rijnland verzekerd van een efficiënte en effectieve toegang tot geld- en kapitaalmarkten. 

Voordelen op kosten, kwaliteit en kwetsbaarheid

Vanwege de economische crisis zijn er strengere internationale richtlijnen (Basel-3) waardoor met ingang van 2019 weer geleidelijk dividend aan de aandeelhouders wordt uitgekeerd). De NWB opereert op een traditionele manier met een laag risicoprofiel en is daarmee een bovengemiddeld betrouwbare financier. Dit draagt bij aan een stabiele renteontwikkeling.

Algemene doelstelling / business case

De aandelen van de NWB zijn voor 81% in handen van de waterschappen, waaronder Rijnland. Hiermee is Rijnland verzekerd van een efficiënte en effectieve toegang tot geld- en kapitaalmarkten.

Beoogde resultaten voor 2021

Voldoen aan duurzaamheidsdoelstellingen. Inzetten op een stabiele dividenduitkering vanaf 2020 en de jaren daarna. Hiervoor een beroep doen op een uitzonderingspositie voor publieke banken.

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

€   1.726 mln (eind 2019)

€ 94.409 mln (eind 2019)

Rijnlands financieel belang

Deelneming € 825.000. Met ingang 2019 is de dividenduitkering weer geleidelijk op gang gekomen. 

Wijziging in Rijnlands belang?

 Nee