Nederlandse Waterschapsbank (NWB)

Hier vindt u de kerngegevens en de meest actuele relevante informatie van de Nederlandse Waterschapsbank.

 

I. Kerngegevens 

Naam

Nederlandse Waterschapsbank 

Website

http://www.nwbbank.com

Vestigingsplaats

Den Haag

Rechtsvorm

Naamloze vennootschap

Jaar van oprichting 1953 (na de watersnoodramp)
Bestuur en evt. toezicht Driehoofdige directie, onder toezicht van Raad van commissarissen met 8 leden.
Vertegenwoordiging Rijnland Hoogheemraad in Algemene vergadering van Aandeelhouders.
Wat levert het Rijnland op als klant?

De aandelen van de NWB zijn voor 81% in handen van de waterschappen, waaronder Rijnland. Hiermee is Rijnland verzekerd van een efficiënte en effectieve toegang tot geld- en kapitaalmarkten. 

Voordelen op kosten, kwaliteit en kwetsbaarheid

Sinds de economische crisis zijn er strengere internationale richtlijnen (Basel-3) waardoor voorlopig geen dividend aan de aandeelhouders wordt uitgekeerd). Voorheen was dit wel het geval en een extra motivatie om een aandelenpakket aan te houden. Gezien de winstgevendheid van de bank komt dividenduitkering vanaf 2019 weer in zicht. De NWB opereert op een traditionele manier met een laag risicoprofiel en is daarmee een bovengemiddeld betrouwbare financier. Dit draagt bij aan een stabiele renteontwikkeling.

Algemene doelstelling / business case

De aandelen van de NWB zijn voor 81% in handen van de waterschappen, waaronder Rijnland. Hiermee is Rijnland verzekerd van een efficiënte en effectieve toegang tot geld- en kapitaalmarkten.

Beoogde resultaten voor 2020

Het voldoen aan de verlichte Basel 3-normering (eigen vermogen) voor publieke banken per 1 januari 2020. Inzetten op een stabiele dividenduitkering vanaf 2020 en de jaren daarna.

Gerealiseerde resultaten 2020

Dividenduitkering is uitgesteld op advies van de ECB tot het najaar vanwege de coronacris. Voor Rijnland gaat het om € 4,7 mln. Naar verwachting wordt dit alsnog later dit jaar uitgekeerd.

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

€   1.726 mln (eind 2019)

€ 94.409 mln (eind 2019)

Rijnlands financieel belang

Deelneming € 825.000. 

Wijziging in Rijnlands belang?

 Nee