Nederlandse Waterschapsbank (NWB)

Hier vindt u de kerngegevens en de meest actuele relevante informatie van de Nederlandse Waterschapsbank.

I. Kerngegevens

Naam Nederlandse Waterschapsbank
Website http://www.nwbbank.com
Vestigingsplaats Den Haag
Rechtsvorm Naamloze vennootschap
Jaar van oprichting 1953 (na de watersnoodramp)
Bestuur en evt. toezicht Driehoofdige directie, onder toezicht van Raad van commissarissen met 8 leden.
Wat levert het Rijnland op als klant? De aandelen van de NWB zijn voor 81% in handen van de waterschappen, waaronder Rijnland. Hiermee is Rijnland verzekerd van een efficiënte en effectieve toegang tot geld- en kapitaalmarkten.
Voordelen op kosten, kwaliteit en kwetsbaarheid Vanwege de economische crisis zijn er strengere internationale richtlijnen (Basel-3) waardoor met ingang van 2019 weer geleidelijk dividend aan de aandeelhouders wordt uitgekeerd). De NWB opereert op een traditionele manier met een laag risicoprofiel en is daarmee een bovengemiddeld betrouwbare financier. Dit draagt bij aan een stabiele renteontwikkeling.
Algemene doelstelling / business case De aandelen van de NWB zijn voor 81% in handen van de waterschappen, waaronder Rijnland. Hiermee is Rijnland verzekerd van een efficiënte en effectieve toegang tot geld- en kapitaalmarkten.
Beoogde resultaten voor 2021 Voldoen aan duurzaamheidsdoelstellingen. Inzetten op een stabiele dividenduitkering vanaf 2020 en de jaren daarna. Hiervoor een beroep doen op een uitzonderingspositie voor publieke banken.
Eigen vermogenVreemd vermogen €   1.726 mln (eind 2019)€ 94.409 mln (eind 2019)
Rijnlands financieel belang Deelneming € 825.000. Met ingang 2019 is de dividenduitkering weer geleidelijk op gang gekomen.
Wijziging in Rijnlands belang? Nee