Nederlandse Waterschapsbank (NWB)

Hier vindt u de kerngegevens en de meest actuele relevante informatie van de Nederlandse Waterschapsbank.

I. Kerngegevens

Naam Nederlandse Waterschapsbank
Website http://www.nwbbank.com
Vestigingsplaats Den Haag
Rechtsvorm Naamloze vennootschap
Jaar van oprichting 1953 (na de watersnoodramp)
Bestuur en evt. toezicht Driehoofdige directie onder toezicht van Raad van commissarissen met zeven leden.
Wat levert het Rijnland op als klant? De aandelen van de NWB zijn voor 81% in handen van de waterschappen, waaronder Rijnland. Hiermee is Rijnland verzekerd van een efficiënte en effectieve toegang tot geld- en kapitaalmarkten.
Voordelen op kosten, kwaliteit en kwetsbaarheid De NWB heeft een goed rendement en keert daardoor sinds 2019 weer dividend uit. De NWB opereert op een traditionele manier met een laag risicoprofiel en is daarmee een bovengemiddeld betrouwbare financier. Daardoor kan de NWB gunstige rentetarieven aanbieden.
Beoogde resultaten voor 2023 Betrouwbare partner voor kredietverlening. Voldoen aan duurzaamheidsdoelstellingen. Inzetten op een goed rendement en stabiele dividenduitkering conform de afgesproken uitbetalingsratio van de winst.
Gerealiseerde resultaten 2023 Dividend over 2022 is uitgekeerd aan de aandeelhouders. De
rendementsverwachting over 2022 is goed. Het aandeel ‘groene’ financieringen
groeit.
Beoogde resultaten voor 2024 Betrouwbare partner voor kredietverlening. Voldoen aan duurzaamheidsdoelstellingen. Inzetten op een goed rendement en verhoging van de dividenduitkering binnen de afgesproken uitbetalingsratio van de winst.
Eigen vermogen € 1.995 mln. (eind 2022)
Vreemd vermogen € 71.290 mln. (eind 2022)
Rijnlands financieel belang Deelneming in aandelen € 825.000.
Wijziging in Rijnlands belang? Nee