Stichting Beheer van het Gemeeneland (SBG)

Hier vindt u de kerngegevens en de meest actuele relevante informatie van de Stichting Beheer van het Gemeeneland.

 I. Kerngegevens  

Naam

 Stichting Beheer van het Gemeeneland

Website

 

Vestigingsplaats

Leiden

Rechtsvorm

Stichting

Jaar van oprichting 1994
Bestuur en evt. toezicht drie bestuursleden
Vertegenwoordiging Rijnland Twee hoogheemraden in stichtingsbestuur.
Wat levert het Rijnland op als klant?

Niet meer van toepassing, De stichting ontplooit geen activiteiten meer en is eind 2019 opgeheven.

Voordelen op kosten, kwaliteit en kwetsbaarheid Niet meer aan de orde. 
Algemene doelstelling / business case Niet meer van toepassing.

Beoogde resultaten voor 2020

De intentie is om de stichting voor eind 2019 te liquideren. Voor de begroting 2020 heeft de stichting dan geen relevantie meer.

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

€ 4,1 mln (eind 2018)

€ 0,0 mln (eind 2018)

Rijnlands financieel belang

 Stichting, daarom geen participatie.

Wijziging in Rijnlands belang?

 Nee

 

II. Realisatie 2019

Beoogde resultaten 2019

Onderhoudsplan erfgoedpanden bijwerken en uitvoeren voor de jaarschijf 2019. Onderzoek naar nut en noodzaak stichting afronden en over de toekomst hiervan een besluit nemen.

Gerealiseerde resultaten 2019

Het onderhoudsplan voor de erfgoedpanden is bijgewerkt en ten dele uitgevoerd voor de jaarschijf 2019. De meest urgente zaken zijn uitgevoerd. De twee erfgoedpanden zijn aan Rijnland overgedragen en daarmee is het bestaansrecht van de stichting vervallen. De stichting is geliquideerd in 2019 en in januari 2020 SBG uitgeschreven uit het stichtingenregister bij het Handelsregister. De financiële afwikkeling is in 2019 voltooid en het resterend saldo is aan Rijnland overgemaakt.