Unie van Waterschappen (UvW)

I. Kerngegevens 

Naam

 Unie van Waterschappen

Website

 http://www.uvw.nl

Vestigingsplaats

 Den Haag

Rechtsvorm

Vereniging

Jaar van oprichting 1927
Bestuur en evt. toezicht

Zes bestuursleden o.l.v. 1 voorzitter. Alle 25 waterschappen zijn in de ledenvergadering vertegenwoordigd.

Vertegenwoordiging Rijnland Dijkgraaf in algemeen bestuur UvW
Wat levert het Rijnland op als klant?

Ontwikkeling gemeenschappelijk beleid, lobby en werkgeversorganisatie. Lidmaatschap is verplicht.

Voordelen op kosten, kwaliteit en kwetsbaarheid Voor de uitvoering van bijv. Bestuursakkoord Water is de Unie onmisbaar. Dat geldt ook voor de lobby voor de vergroting van het EMU-aandeel en de vermindering van fiscale belemmeringen op samenwerking.
Algemene doelstelling / business case Ontwikkeling gemeenschappelijk beleid, lobby en werkgeversorganisatie (verplicht lidmaatschap).

Beoogde resultaten voor 2020

Uitvoering Bestuursprogramma en Bestuursakkoord Water. Kostenbeheersing zodat contributieverhoging op inflatieniveau blijft. Lobby op ‘wateronderwerpen’ in Den Haag en Brussel.

Gerealiseerde resultaten 2020

Lobby tegen uitbreiding afvalstoffenheffing op zuiveringsslib wordt voortgezet. Begroting is enigszins gestegen om meer taken te kunnen uitvoeren. De omvang van het takenpakket is de afgelopen jaren toegenomen (klimaat, energie, circulair, digitalisering en meer professionele communicatie).

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

€   1.8 mln (eind 2019)

 € 13.1 mln (eind 2019)

Rijnlands financieel belang

 Contributie 2020: € 0,7 mln

Wijziging in Rijnlands belang?

 Nee