Unie van Waterschappen (UvW)

I. Kerngegevens 

Naam

 Unie van Waterschappen

Website

 http://www.uvw.nl

Vestigingsplaats

 Den Haag

Rechtsvorm

Vereniging

Jaar van oprichting

1927

Bestuur en evt. toezicht

Zes bestuursleden o.l.v. 1 voorzitter. Alle 21 waterschappen zijn in de ledenvergadering vertegenwoordigd.

Vertegenwoordiging Rijnland

Dijkgraaf in algemeen bestuur UvW (voorzitter)

Wat levert het Rijnland op als klant?

Ontwikkeling gemeenschappelijk beleid, lobby en werkgeversorganisatie. Lidmaatschap is verplicht.

Voordelen op kosten, kwaliteit en kwetsbaarheid

Voor de uitvoering van bijv. Bestuursakkoord Water is de Unie onmisbaar. Dat geldt ook voor de lobby voor de vergroting van het EMU-aandeel en de vermindering van fiscale belemmeringen op samenwerking.

Algemene doelstelling / business case Ontwikkeling gemeenschappelijk beleid, lobby en werkgeversorganisatie (verplicht lidmaatschap).

Beoogde resultaten voor 2021

Uitvoering Bestuursprogramma en Bestuursakkoord Water. Lobby op ‘wateronderwerpen’ in Den Haag en Brussel. Vergroting zichtbaarheid waterschappen en samenwerking met VNG en IPO.

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

€   1.8 mln (eind 2019)

 € 13.1 mln (eind 2019)

Rijnlands financieel belang

 Contributie 2020: € 0,7 mln

Wijziging in Rijnlands belang?

 Nee