Unie van Waterschappen (UvW)

I. Kerngegevens 

Naam

 Unie van Waterschappen

Website

 http://www.uvw.nl

Vestigingsplaats

 Den Haag

Rechtsvorm

Vereniging

Jaar van oprichting 1927
Bestuur en evt. toezicht

Zes bestuursleden o.l.v. 1 voorzitter. Alle 25 waterschappen zijn in de ledenvergadering vertegenwoordigd.

Vertegenwoordiging Rijnland Dijkgraaf in algemeen bestuur UvW
Wat levert het Rijnland op als klant?

Ontwikkeling gemeenschappelijk beleid, lobby en werkgeversorganisatie. Lidmaatschap is verplicht.

Voordelen op kosten, kwaliteit en kwetsbaarheid Voor de uitvoering van bijv. Bestuursakkoord Water is de Unie onmisbaar. Dat geldt ook voor de lobby voor de vergroting van het EMU-aandeel en de vermindering van fiscale belemmeringen op samenwerking.
Algemene doelstelling / business case Ontwikkeling gemeenschappelijk beleid, lobby en werkgeversorganisatie (verplicht lidmaatschap).

Beoogde resultaten voor 2020

Uitvoering Bestuursprogramma en Bestuursakkoord Water. Kostenbeheersing zodat contributieverhoging op inflatieniveau blijft. Lobby op ‘wateronderwerpen’ in Den Haag en Brussel.

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

€   0,9 mln (eind 2018)

 € 12,9 mln (eind 2018)

Rijnlands financieel belang

 Contributie 2020: € 0,7 mln

Wijziging in Rijnlands belang?

 Nee

 

II. Realisatie 2019

Beoogde resultaten 2019

Uitvoering Bestuursprogramma en Bestuursakkoord Water. Kostenontwikkeling matigen conform de wens van de leden-waterschappen.

Gerealiseerde resultaten 2019

De uitvoering van het Bestuursprogramma en het bestuursakkoord Water is voortgezet. De kostenontwikkeling is in 2019 nog gematigd conform de wens van de leden-waterschappen. Met ingang van 2020 is een kostenstijging boven inflatieniveau onvermijdelijk.