Unie van Waterschappen (UvW)

I. Kerngegevens

Naam Unie van Waterschappen
Website http://www.uvw.nl
Vestigingsplaats Den Haag
Rechtsvorm Vereniging
Jaar van oprichting 1927
Bestuur en evt. toezicht Zes bestuursleden o.l.v. 1 voorzitter. Alle 21 waterschappen zijn in de ledenvergadering vertegenwoordigd.
Vertegenwoordiging Rijnland Dijkgraaf in algemeen bestuur UvW (voorzitter)
Wat levert het Rijnland op als klant? Ontwikkeling gemeenschappelijk beleid, lobby en werkgeversorganisatie. Lidmaatschap is verplicht.
Voordelen op kosten, kwaliteit en kwetsbaarheid Voor de uitvoering van bijv. Bestuursakkoord Water is de Unie onmisbaar. Dat geldt ook voor de lobby voor de vergroting van het EMU-aandeel en de vermindering van fiscale belemmeringen op samenwerking.
Algemene doelstelling / business case Ontwikkeling gemeenschappelijk beleid, lobby en werkgeversorganisatie (verplicht lidmaatschap).
Beoogde resultaten voor 2021 Uitvoering Bestuursprogramma en Bestuursakkoord Water. Lobby op ‘wateronderwerpen’ in Den Haag en Brussel. Vergroting zichtbaarheid waterschappen en samenwerking met VNG en IPO.
Eigen vermogenVreemd vermogen €   1.8 mln (eind 2019) € 13.1 mln (eind 2019)
Rijnlands financieel belang Contributie 2020: € 0,7 mln
Wijziging in Rijnlands belang? Nee