logo unie van waterschappen

Unie van Waterschappen (UvW)

I. Kerngegevens

Naam Unie van Waterschappen
Website http://www.uvw.nl
Vestigingsplaats Den Haag
Rechtsvorm Vereniging
Jaar van oprichting 1927
Bestuur en evt. toezicht Zes dagelijks bestuursleden o.l.v. een voorzitter. Alle 21 waterschappen zijn in de ledenvergadering vertegenwoordigd.
Vertegenwoordiging Rijnland Dijkgraaf voorzitter in algemeen en dagelijks bestuur. Hoogheemraad in algemeen bestuur.
Wat levert het Rijnland op als klant? Ontwikkeling gemeenschappelijk beleid, lobby en werkgeversorganisatie.
Voordelen op kosten, kwaliteit en kwetsbaarheid Voor de uitvoering van bijv. Bestuursakkoord Water is de Unie onmisbaar. Dat geldt ook voor de lobby voor de vergroting van het EMU-aandeel en de vermindering van fiscale belemmeringen op samenwerking.
Beoogde resultaten voor 2023 Uitvoering Bestuursprogramma en Bestuursakkoord Water. Lobby op ‘wateronderwerpen’ in Den Haag en Brussel. Vergroting zichtbaarheid waterschappen en samenwerking met VNG en IPO. Ondersteuning van de waterschappen bij gemeenschappelijke vraagstukken zoals belastingstelsel, verduurzaming en energie.
Gerealiseerde resultaten 2023 Voorstel aanpassing belastingstelsel vrijwel ongewijzigd door het ministerie overgenomen. Het Uniestandpunt op de geringe afwijkingen is naar voren gebracht. De Raad van State heeft een overwegend positief advies uitgebracht zodat dit de voortgang van wetgeving niet in de weg staat.
Beoogde resultaten voor 2024 Uitvoering Bestuursprogramma en Bestuursakkoord Water. Lobby op ‘wateronderwerpen’ in Den Haag en Brussel. Vergroting zichtbaarheid waterschappen en samenwerking met VNG en IPO. Ondersteuning van de waterschappen bij gemeenschappelijke vraagstukken zoals verduurzaming en energie. Voorbereiding van de invoering van het nieuwe belastingstelsel per 1 januari 2025.
Eigen vermogen (peildatum) € 2,7 mln. (eind 2022)
Vreemd vermogen (peildatum) € 22,6 mln. (eind 2022)
Rijnlands financieel belang Contributie 2023: € 0,7 mln.
Wijziging in Rijnlands belang? Nee