VOF MeerGrond

Hier vindt u de kerngegevens en de meest actuele relevante informatie van MeerGrond, be- en verwerking van baggerspecie.

 I. Kerngegevens 

Naam

VOF MeerGrond, be- en verwerking van baggerspecie

Vestigingsplaats

Hoofddorp 

Rechtsvorm

Vennootschap onder firma

Jaar van oprichting

1999

Bestuur en evt. toezicht

Drie bestuursleden, managementteam bestaande uit 4 leden.

Vertegenwoordiging Rijnland

Hoogheemraad in bestuur en ambtenaar in MT.

Wat levert het Rijnland op als klant?

Bedrijfsvoering is gestaakt. Aanloopfase van het project inrichting van het terrein als onderdeel van Park-21 zodat zo spoedig mogelijk (maar niet eerder dan 2018) opgeleverd kan worden en de grond aan de gemeente Haarlemmermeer kan worden geleverd.

Voordelen op kosten, kwaliteit en kwetsbaarheid

Geen, functie als strategisch baggerdepot voor Rijnland is achterhaald. Nu heeft een verantwoorde ontmanteling en oplevering aan de gemeente conform de afspraken prioriteit.

Algemene doelstelling / business case

Dit was om op een kosteneffectieve manier baggerspecie te verwerken. Oorspronkelijke doelstelling (voorzieningzekerheid) is achterhaald. Nu wordt gestreefd naar een bedrijfseconomisch zo verantwoorde beëindiging van het bedrijf.

Beoogde resultaten voor 2021

Beheer van het terrein zonder incidenten en overlast voor de omgeving. Druk houden op de gemeente voor totstandkoming van de MER die nodig is voordat de benodigde omgevingsvergunning kan worden aangevraagd om het terrein te kunnen herbestemmen.

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

-/- € 0,8 mln (eind 2019)
€ 0,3 mln (eind 2019)

Rijnlands financieel belang

 Storting participatie € 60.000,-

Wijziging in Rijnlands belang?

 Nee