Rekenkamercommissie

Nog transparanter en beter besturen

Sinds 2007 heeft Rijnland een rekenkamercommissie (RKC). Het doel van de RKC is om Rijnland (nog) transparanter en beter te besturen. De RKC is daarom onafhankelijk en vrij in haar onderwerpkeuze en daarbij behorende onderzoeken.

Samenwerking

De RKC werkt nauw samen met de RKC's van de andere waterschappen. Dit gebeurt in de Waterkring, het samenwerkingsverband van de rekenkamercommissies en rekeningcommissies bij de waterschappen. De Waterkring maakt onderdeel uit van de NVRR: Nederlandse Vereniging voor Rekenkamers en Rekenkamercommissies.

Onderzoeken

De RKC doet jaarlijks enkele onderzoeken naar de effecten van het beleid van Rijnland. Vragen die daarbij aan de orde komen zijn:

  • Worden de gestelde doelen daadwerkelijk behaald?
  • Gebeurt dat op een efficiënte manier?
  • En volgens de juiste procedures?

Bedrijfsvoeringszaken vallen in principe buiten het onderzoeksterrein. Rechts op deze pagina kunt u verschillende rapporten van de RKC inzien.

De leden van de RKC

Voorzitter (extern): vacant vanaf 27 maart 2019

Oscar Gennissen (extern lid)

Ik ben ondernemer die jurist van oorsprong is en ruime ervaring heeft op gebied van (organisatie) onderzoek en – advies. Ik heb de rekenkamercommissie van Rijnland reeds eerder ‘bevolkt’ maar toen in de hoedanigheid van intern lid. Dat betekent ook dat ik een periode heb gefungeerd als algemeen bestuurder van Rijnland. In die periode heb ik ervaren hoe nuttig en veelzijdig het werk van de rekenkamercommissie kan zijn en ik hoop daar een goede bijdrage aan te leveren.

Stijn Reinhard (extern lid)

In mijn werk als watereconoom bij Wageningen Economic Research (voorheen Landbouw Economisch Instituut) in Den Haag, koppel ik hydrologische en economische kennis aan elkaar en verbind ik beide werelden. In opdracht van ministeries, heb ik economische aspecten van waterbeheer op bedrijfs- en nationaalniveau onderzocht. Voor het deelprogramma zoetwater van het Nationaal Deltaprogramma heb ik onderzoeksprojecten begeleid. De rekenkamercommissie is voor mij interessant omdat ik via mijn onderzoeksprojecten de vraagstukken van waterschappen ken, en het een uitdaging vind daar vanuit het hoogheemraadschap van Rijnland een bijdrage aan te leveren.

Twee interne leden: vacant vanaf 27 maart 2019

Ambtelijk secretaris: vacant vanaf 27 maart 2019

Hoe gaat een rekenkameronderzoek in zijn werk?

De RKC heeft een onderzoeksprotocol dat u rechts op deze pagina kunt downloaden.

Meer informatie

Meer informatie over de RKC kunt u vinden In de Verordening Rekenkamercommissie van Rijnland en het Reglement van orde rechts op deze pagina. Ook treft u daar de meest recente jaarverslagen en jaarplannen.