Waar waterveiligheid en wilde bijen elkaar kruisen

Als waterschap doen we veel ‘onzichtbaar’ werk voor droge voeten. We zorgen er doorlopend voor dat waterkeringen weer tientallen jaren meekunnen. Terwijl we werken aan de waterveiligheid in ons gebied zetten we geen oogkleppen op. Integendeel. We denken actief mee over wensen vanuit de omgeving en we krijgen meer oog voor natuur en milieu.

Als geboren en getogen Noordwijkse ben ik opgegroeid met het water. Ik ben gek op de zee en nu ik in Sassenheim woon, ga ik vaak naar de Kaag. Net als veel Nederlanders voel ik me veilig met zoveel water om me heen, maar zo vanzelfsprekend is dat niet. Ons land ligt voor een groot deel beneden zeeniveau. Waterschappen zorgen er dag en nacht voor dat overtollig water vanuit de polders wordt afgevoerd naar het buitenwater. Als we weten dat er veel regen aankomt, proberen we vooraf zelfs extra water af te voeren. Zo houden we onze voeten droog.

Werk met werk

In Rijnland hebben we in totaal 1200 kilometer aan waterkeringen die we beheren, onderhouden en verbeteren. Daarbij werken we nauw samen met onze omgeving. Als wij een dijk moeten verhogen of versterken en de gemeente was al van plan om het fietspad op de dijk aan te pakken, dan proberen we ‘werk met werk’ te maken. Dat scheelt in de kosten, maar ook in overlast voor de buurt. We werken ook nauw samen met inwoners van ons gebied. Dijkverbeteringen vinden soms letterlijk plaats in de tuinen van bewoners aan de dijk.

Aandacht voor de wilde bij

Wat ik boeiend vind aan mijn werk is dat we steeds het evenwicht moeten vinden tussen onze kerntaken en andere maatschappelijke opgaven. Waterveiligheid is belangrijk, maar een biodiversiteit is evengoed van levensbelang. Onmisbaar voor een gezonde biodiversiteit zijn bijvoorbeeld wilde bijen. Hun werk lijkt - net als ons eigen werk - vaak bijna onzichtbaar, maar het is belangrijk dat we aandacht hebben voor deze harde werkers. Zonder bijen die voor bestuiving zorgen, groeit er bijna niets. Onze voedselproductie zou in gevaar komen.

Boskoop

Een dijkproject dat in overleg met de buurt is uitgevoerd is de Ringdijk in Boskoop. Tijdens de werkzaamheden hebben we driehonderd meter aan damwand geplaatst. Dit heeft de aanleg van natuurvriendelijke oevers mogelijk gemaakt. Voor wandelaars is een vers schelpenpad aangelegd. Hierdoor biedt de dijk niet alleen droge voeten, maar ook recreatie.

Flowerpower

Een schoolvoorbeeld voor dijken waar natuur en veiligheid samengaan is de renovatie van de Zijldijk tussen Warmond en Leiderdorp. Als partner in dit project heeft de gemeente een stuk van vier kilometer ingezaaid met bijvriendelijke bloemen. Verder staan er insectenhotels, waar ook bijen een veilig schuilplaatsje kunnen vinden. Omdat het belangrijk is dat er meer van deze flowerpowerdijken komen in Nederland, heeft Rijnland een speciale aanmoedigingsprijs ontvangen. Deze onderscheiding, ‘Pro Flora et Securitate’, wordt jaarlijks uitgereikt door de dijkgraaf van waterschap De Dommel. Mooi toch? Bloemen én veiligheid kunnen samengaan.

 

 

Reageer

Vraag: Wat is 4 + 4 ?
Je antwoord: