Weblog Jeroen Haan

41. De koppen bij elkaar

Als bestuurder hou ik mij veel bezig met grote opgaven die in de “buitenwereld” spelen: van klimaatverandering tot de energietransitie, van de omgevingsvisie tot de waterketen, om maar eens een paar van die “groten” te noemen. Dat is heel goed en belangrijk, maar het is evengoed fijn en interessant om te horen wat mijn collega’s van de ambtelijke organisatie bezig houdt en waar ze aan werken. Daarom steken we af en toe ‘de koppen bij elkaar’. Lees verder