14. Het verschil en de overeenkomst tussen drink- en afvalwater

Een tijdje geleden ben ik met de gemeentelijke portefeuillehouders water (riolering en waterketen) van zuiveringscluster Bollenstreek en de directeur van Dunea, op een gecombineerd bestuurlijk overleg en dubbel werkbezoek geweest. Dan blijkt weer dat een beeld van de werkelijkheid beter werkt dan tien beeldvormingsnota’s.

Tijdens het eerste werkbezoek, een rondleiding op de afvalwaterzuivering van Katwijk, bespraken we hoe we de samenwerking in een integraal AfvalWaterKetenPlan (iAWKP) kunnen vormgeven. Dat houdt in dat gemeenten en waterschap samen bekijken hoe het stelsel van rioleringen en waterzuivering optimaal kan worden benut. En hoe we met slimme investeringen het beste organisatorische-, economische en milieurendement kunnen halen tegen de laagst mogelijke maatschappelijke kosten. Zo werken we aan kwaliteit, vermindering van kwetsbaarheid en kostenefficiëntie (de drie k’s uit het BestuursAkkoord Water) in de waterketen.

De rondleiding op de waterzuivering Katwijk maakte duidelijk dat verschillende ingrediënten nodig zijn om het afvalwater tot een goede kwaliteit effluent, ofwel gezuiverd water, te maken. Ik heb het hier over de factoren lucht, energie, bacteriën en grondstoffen en natuurlijk menselijke inzet en vakmanschap.

Ons tweede werkbezoek ging naar de productielocatie van drinkwaterbedrijf Dunea in Katwijk, de prachtige gerenoveerde watertoren (uit 1878) waar vanaf je een geweldig uitzicht hebt. Daar zagen we dat de eerder genoemde factoren in een net andere verhouding nodig zijn om een prachtige kwaliteit drinkwater te maken. Het proces van water bewerken lijkt dus erg op elkaar.

Hoe mooi zou het zijn als we de waterkringloop van huishoudelijk waterverbruik konden sluiten en we het huishoudelijk water na gebruik weer tot drinkwater kunnen maken?

Het verschil tussen rioolwater en drinkwater is dat je de grondstoffen, afvalstoffen en energie nog uit het rioolwater moet halen. Je zou het rioolwater dus wel ‘tweedehands kraanwater’ kunnen noemen. De overeenkomst is dat je het water tot een goede kwaliteit zuivert. Wie weet maken we in Nederland nog mee dat we van tweedehands kraanwater weer drinkwater kunnen maken in een circulaire, lokale waterkringloop.

Hartelijke groeten, Jeroen Haan

 

Reacties

Gherardus Havingha

Gezuiverd rioolwater uit de kraan als drinkwater;
het klinkt toch niet heel erg fris

Geachte heer Havingha,
Ik snap uw reactie en het is wel wennen aan het idee. In Singapore wordt van gezuiverd water weer drinkwater gemaakt, het zoete water is kostbaar & schaars en wordt erg goed gezuiverd. Het water dat we in Nederland drinken wordt grotendeels uit rivieren gewonnen en kan ook al in een Duitser, Fransoos of Belg hebben gezeten. Toch is het drinkwater in Rijnlands gebied dankzij de drinkwaterbedrijven Dunea, Oasen en PWN na zuivering van een perfecte, constante en betrouwbare kwaliteit.
Hartelijke groeten, Jeroen Haan

Anneke van Gijzen

Beste Jeroen Haan,
Dat afvalwater gezuiverd wordt van biologische vervuiling, daar heb ik alle vertrouwen in. Maar kunt u iets uitleggen over in hoeverre chemische bestanddelen uit het water worden gehaald, zoals medicijnen (hormonen!), schoonmaakmiddelen, metalen?

Hartelijke groet, Anneke van Gijzen

Jeroen Haan

Geachte mevrouw Van Gijzen,

Naast de biologische zuivering van stikstof en fosfaat worden ook schoonmaakmiddelen en zware metalen gezuiverd, omdat dit gedeeltelijk vast zit aan de organische fractie (zeg maar dat wat de bacteriën eten en zo het water zuiveren). Voor medicijnen en hormonen doen we mee aan onderzoeken hoe we kunnen voorkomen dat deze in het water komen, wat voor effect ze daar hebben en hoe we ze kunnen zuiveren.
In mijn nieuwe blog zal ik er op terug komen!

Hartelijke groeten, Jeroen Haan

Reageer

Vraag: Wat is 4 + 4 ?
Je antwoord: