5. Zichtbare en minder zichtbare calamiteiten

Deze zomer werden we opgeschrikt door het ongeval met de kranen en het brugdeel bij de Julianabrug in Alphen aan den Rijn. Een zichtbare calamiteit waar Rijnland als handhaver van de waterkwaliteit bij betrokken is. Als gevolg van het ongeluk is er olie uit de kranen gelekt en om verspreiding ervan op het water tegen te gaan zijn er, in opdracht van Rijnland en de provincie Zuid-Holland, olieschermen geplaatst.

Maar weet u nog, dit voorjaar? “Het wordt niks met de Nederlandse zomer…”, hoorden we om ons heen. De temperaturen waren niet hoog, het weer was grauw. Maar wat niet iedereen in de gaten had, was dat er al lange tijd achter elkaar zeer weinig regen viel en er dus een droogte (of neerslagtekort) aan het ontstaan was. De temperaturen werden hoger en namen zelfs de vormen van een hittegolf aan. Het werd duidelijk dat het waterschap vanwege de droogte te maken had met een minder zichtbare calamiteit. Dat wil niet zeggen dat er een acuut probleem was, maar wel dat we kaden en dijken (extra) moesten gaan inspecteren. We hebben onze lessen geleerd van de dijkdoorbraak in Wilnis, deze maand twaalf jaar geleden. Die gebeurtenis overviel de bewoners van het plaatsje. De burgemeester van Wilnis en de dijkgraaf van het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht zeiden in hun eerste verklaringen de oorzaak nog te moeten onderzoeken. Later bleek dat de veendijk zo uitgedroogd was, dat het als een soort droge spons door de waterdruk opzij was geduwd.

De waterschappen hebben veel van deze calamiteit geleerd: de sterkte van een dijk wordt niet alleen bepaald door zijn hoogte en breedte of door de waterstand. Juist scheurvorming, verzakkingen en natte plekken wijzen op een eventuele verzwakking van een dijk. Het besproeien van dijken ziet er daadkrachtig uit, maar biedt onvoldoende oplossing om de droge dijken weer voldoende nat te krijgen.

Daarom houdt Rijnland nu veel dijkinspecties. Ervaren dijkwachten, waterschappers en vrijwilligers inspecteren de (zeer) droogtegevoelige dijken. In het begin was dat ruim 400 km, nu nog zo’n 300. Waar nodig worden reparatiewerkzaamheden uitgevoerd, zoals de schade aan de kade langs de Enkele Wiericke in gemeente Bodegraven-Reeuwijk.

Ook als er vanaf nu veel regen gaat vallen, weten we dat het neerslagtekort en dus de droogteproblematiek nog een poos gaat duren. Mocht u waterschappers de dijken zien inspecteren, dan weet u nu dat we hard werken aan uw en onze waterveiligheid en het voorkomen van calamiteiten.

Hartelijke groeten,
Jeroen

Reageer

Vraag: Wat is 4 + 4 ?
Je antwoord: