7. Van koffiedik kijken en in een glazen bol turen

Zes jaar politiek vooruit kijken, van ‘voorspelbare’ naar ‘voorstelbare’ toekomst

We leven in een snel veranderende wereld. Als waterschap maken we een plan voor de komende zes jaar, ons Waterbeheerplan 5. In het proces om tot dit WBP5 te komen gingen we eerder in gesprek met bewoners, boeren, bedrijven en belangenorganisaties. Dit was de campagne ‘Denk mee met Rijnland’. We wilden door middel van deze campagne goede ideeën en suggesties ophalen voor het nog beter, efficiënter en slimmer uitvoeren van het waterbeheer.

Het algemene bestuur van Rijnland (de Verenigde Vergadering) discussieert over de verschillende belangen en prioriteiten in de bestuursvergadering van 4 november. Na het formeel vaststellen van het plan wordt het vrij gegeven voor inspraak.

Afwegen van belangen

We doen ons best om, in samenspel met mens en natuur, in ons gebied te zorgen voor ‘schoon water en droge voeten’ tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten. Het gaat hier over het afwegen van belangen en verdelingsvraagstukken en daar komt de politiek om de hoek kijken. Want lage waterstanden in de polders zijn meestal beter voor agrariërs en hogere waterstanden doorgaans voor natuur en tegen bodemdaling. We stellen onszelf vragen als: “Waar realiseren we de piekberging die tijdelijke opvang voor teveel water biedt?” “Hoe duurzaam willen en moeten we zijn?” “Wie betaalt welke waterschapsbelasting?” “Wanneer is schoon water echt schoon genoeg?” 

Zes jaar politiek vooruit kijken, van ‘voorspelbare’ naar ‘voorstelbare’ toekomst

Welke ontwikkelingen zich in de buitenwereld allemaal gaan voordoen, is voor een deel koffiedik kijken of in een glazen bol turen. Met andere woorden, dat valt niet voor 100% te voorspellen. Daarom nemen we niet één voorspelbare toekomst als uitgangspunt maar proberen we vanuit verschillende voorstelbare scenario’s te zien wat de toekomst ons brengt. En hoe we in die toekomst de belangen, behoeften en beweegredenen afwegen en erover besluiten, daarvoor zijn we als waterschapsbestuur samen met onze omgeving aan zet en aanspreekbaar. 18 november gaan we met betrokkenen over het WaterBeheerPlan 5 in gesprek en kunt u uw mening geven, komt u ook?

Reageer

Vraag: Schrijf cijfer vijf.
Je antwoord: