8. Mijn Week van ons Water

Blog Jeroen Haan

Deze Week van ons Water loopt alweer bijna ten einde. Een week met een heel leuke, interessante en diverse agenda met allerlei activiteiten op watergebied. Graag blik ik nu alvast even met u terug.

Bij de Toiletdames op de pot

Rijnland liep eigenlijk al op de week, die zondag 11 oktober begon, vooruit. De vrijdag daarvoor, tijdens de Dag van de Duurzaamheid, waren wij vertegenwoordigd op een Duurzame Markt in IJmuiden. Samen met waterleidingbedrijf PWN en gemeente Velsen lieten we zien hoe u bewuster kunt omgaan met drink- en afvalwater en hoe uit afval iets goeds kan voortkomen, zoals bij de Energie- en grondstoffenfabriek van de waterschappen. Samen met wethouder Floor Bal nam ik plaats op een openbaar toilet van De Toiletdames, die ons interviewden over wat wel en niet in het riool thuishoort.

Water zuiveren in Lisse

Zaterdag hield Rijnland open dag op de afvalwaterzuivering in Lisse. Op deze stralende dag ontvingen Rijnlandse collega’s ruim 400 belangstellenden voor een rondleiding over de waterzuivering. Er waren filmpjes over afvalwater en kinderen konden los gaan op een springkussen en meedoen met een prijsvraag. We hebben op deze manier laten zien hoe we, door water te zuiveren, werken aan volksgezondheid en schoon water.

Samenwerken in het riool

Maandag 12 oktober zijn we officieel gestart met een integraal AfvalWaterKetenPlan. We versterken hiermee de samenwerking met de gemeenten in de Bollenstreek. Kortweg houdt het dat we water zo effectief mogelijk afvoeren via het riool en verwerken op de zuiveringen. Dat levert een betere kwaliteit water op (minder riooloverstorten op sloten en watergangen), vermindert de kwetsbaarheid van de organisaties (samen kunnen we meer dan alleen) en is kostenbesparend. 

And the winner is…

Kustwerk Katwijk heeft dinsdagavond de Rijnlandse Architectuur Prijs (jury én publiek) gewonnen. Dat de kust van Katwijk nu beter beschermd wordt is al heel mooi. Maar een deskundige jury en publieksjury vinden de uitvoering van de duinen, paden, parkeergarage en boulevard ook zo mooi dat ze er een prijs aan hebben toegekend. 

Een dijkdoorbraak waar mensen blij mee zijn?

Woensdagochtend om 6:30 uur brak de dijk van de Leendert de Boerspolder door. Volledig gepland! Een zogenaamde dijkbezwijkproef waarbij Rijnland en de STOWA toetsen hoe sterk veendijken zijn. Zo leren we van een proef op praktijkschaal wanneer dijken zo nat worden dat ze niet meer stabiel zijn en bezwijken. 

Doorontwikkeling Energie- en grondstoffenfabriek

Vandaag kwamen in Utrecht waterschappers uit het hele land bij elkaar om te bekijken hoe we de zuiveringsinstallaties beter kunnen benutten. Niet alleen om water schoon te maken, maar ook te gebruiken als bron van energie (biogas en warmte) en grondstoffen (voor herwinnen van fosfaat en grondstof voor bioplastics).

De Week van het Water laat zien hoe water met uw dagelijks leven is verweven en hoe veelzijdig het werk van een waterschap is. 

 

Hartelijke groeten, Jeroen Haan

Reageer

Vraag: Schrijf cijfer vijf.
Je antwoord: