3. Solidariteit en kwijtscheldingsbeleid

17 juni 2015 - De nieuwe besturen van de waterschappen zijn al weer even aan het werk. Nu de rook van de coalitieonderhandelingen is opgetrokken, zie ik dat bij sommige waterschappen een belangrijke verworvenheid is geslachtofferd.

Waterschappen zijn een functionele overheid; ze zorgen voor droge voeten en schoon water en ze leveren een bijdrage aan de volksgezondheid door uw en mijn afvalwater te zuiveren. Dat we daar met zijn allen belasting voor betalen is goed uit te leggen; het is een solidariteitsprincipe dat we gezamenlijke baten van een overheid verrekenen onder inwoners en belanghebbenden.

Als bestuurder zie ik dan graag principes als de ‘gebruiker/vervuiler betaalt’ maar ook ‘de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten’. Ik ben er trots op dat bij Rijnland een kwijtscheldingsregeling is voor inwoners en ondernemers die op bijstandsniveau zitten. Bij verschillende andere waterschappen is tijdens de coalitieonderhandelingen de kwijtscheldingsregeling gesneuveld. Dat betekent het loslaten van de solidariteit met de inwoners en ondernemers op bijstandsniveau. Maar het betekent ook afschuiven, want degene die de waterschapsbelasting niet kan (maar nu wel moet) betalen, gaat daarvoor waarschijnlijk een extra bijdrage vragen aan de gemeente waar hij/zij woont.

Als waterschap hoeven we geen inkomenspolitiek te bedrijven, maar kunnen we naast sterke dijken ook bouwen op sterke schouders?

Met hartelijke groet,

Jeroen Haan

Reageer

Vraag: Wat is 10 + 4 ?
Je antwoord: