4. Veilig werken (met biogas) aan schoon water

ATEX installatie in gebruik.

16 juli 2015 - Op een afvalwaterzuiveringsinstallatie komt, als onderdeel van het zuiveringsproces, biogas vrij. Dit komt doordat de bacteriën die het water zuiveren worden vergist. Op 21 oktober 2012 deed zich op de rioolwaterzuivering in Raalte (waterschap Groot Salland) een gasexplosie voor. Gelukkig zijn hierbij geen gewonden gevallen. Op de vraag of dit bij Rijnland ook kon gebeuren, was het eerlijke antwoord ja. De vergistingsinstallaties op de zuiveringen Velsen, Haarlem-Waarderpolder, Alphen-noord, Leiden-noord en Leiden-zuidwest, zijn in korte tijd aangepakt.

Op Leiden zuidwest is nu de eerste ATEX (*) installatie voor het veilig werken met biogas gereed. Tijd om met bestuurders, medewerkers, aannemers en adviseurs, een beeld te vormen van de werkwijze en techniek. Die gelegenheid kregen we, op woensdag 15 juli. Door de presentaties en een excursie op de awzi Leiden zuidwest kregen we steeds meer begrip voor de noodzaak te investeren in de complexe, bijna petrochemische installatie die we ervoor terug hebben gekregen. Nu wordt ook de waterlijn (de route van het water door de zuiveringsinstallatie) aangepakt, als onderdeel van het onderhoud. 

Het bezoek aan de vernieuwde ATEX installatie maakte tevens duidelijk dat de veiligheid van de medewerkers op de afvalwaterzuiveringsinstallatie, maar ook die van mensen die in de omgeving wonen en werken, weer op orde is. Klinkt allemaal als vanzelfsprekendheden, maar we moeten er aan blijven werken en in blijven investeren. Zo kan Rijnland op een veilige manier water zuiveren. Belangrijk voor de gezondheid van mensen, dieren en planten! 

Hartelijke groeten, Jeroen 

(*) ATEX is een richtlijn op het gebied van explosiegevaar onder atmosferische omstandigheden.

Reageer

Vraag: Wat is 10 + 4 ?
Je antwoord: