Weblog Marco Kastelein

7. Laat je inspireren!

De verkiezingen zijn inmiddels achter de rug. De opkomst lag dit keer in ons beheergebied met maar liefst 8% hoger dan vier jaar geleden. Een heel mooi resultaat! Inmiddels bevinden we ons in een periode met een demissionair bestuur, een mooi moment om vooruit te blikken op de toekomst. Waar staan we voor aan de lat als waterschap? Waar moeten we op in zetten om droge voeten en schoon water te behouden? Ik hoop dat ik me de komende vier jaar als hoogheemraad bezig mag houden met de antwoorden op deze vragen.

4. De uitvinder van het polderen werkt aan vernieuwend samenwerken

In mijn portefeuille zijn de dijken die Rijnland veilig houden het meest zichtbare onderdeel. Daarnaast ben ik verantwoordelijk voor andere zaken, zoals het beleidsterrein bestuurlijke vernieuwing. Hierbinnen valt het project ‘Rijnland als proactieve samenwerker’ waaraan we het afgelopen jaar intensief gewerkt hebben. Met succes, want onlangs omarmde onze verenigde vergadering het koersdocument ‘Samenwerken voor de samenleving’. Lees verder