Weblog Marco Kastelein

4. De uitvinder van het polderen werkt aan vernieuwend samenwerken

In mijn portefeuille zijn de dijken die Rijnland veilig houden het meest zichtbare onderdeel. Daarnaast ben ik verantwoordelijk voor andere zaken, zoals het beleidsterrein bestuurlijke vernieuwing. Hierbinnen valt het project ‘Rijnland als proactieve samenwerker’ waaraan we het afgelopen jaar intensief gewerkt hebben. Met succes, want onlangs omarmde onze verenigde vergadering het koersdocument ‘Samenwerken voor de samenleving’. Lees verder