Weblog Marco Kastelein

Weblog Marco Kastelein

 • 15. Rijnland en Gouda in 2022: actuele opgaven en cultuur

  Rijnland en Gouda hebben veel raakvlakken. De stad Gouda ligt in een veenweidegebied met veel groen en blauw. Stedelijke ontwikkeling en waterbeheer gaan hand in hand in Gouda. Rijnland heeft het Boezemgemaal Gouda, waar zoet water wordt binnengelaten om verzilting tegen te gaan.
 • 13. Een stevig spoorboekje

  Zo zou je de mid-term ook kunnen noemen. In het midden van je bestuursperiode de balans opmaken, dat is de beste omschrijving van de mid-term. Het is een politiek document, maar wel met betrokkenheid van de ambtelijke organisatie gemaakt. We zijn twee jaar geleden ambitieus van start gegaan met ons coalitieakkoord ‘Water raakt ons’ en dan is het goed om te kijken of we op koers zitten en waar we de komende twee jaar onze schouders onder gaan zetten. Om maar met goed nieuws te beginnen: we zitten op koers. En dat is ondanks de Coronatijden een enorm compliment voor alle Rijnlanders.
 • 12. De Blauwe Lens

  In ons coalitieakkoord ‘Water raakt ons’ hebben we de gevolgen van de klimaatverandering onderkend en omarmd. Wij willen onze rol hierin proactief oppakken. Maar wat betekent dat eigenlijk? Is het omarmen van onze rol alleen een visie of hangen we hier ook concrete acties en stappen aan?
 • 11. De Reeuwijkse plassen - samen investeren in een groenblauwe omgeving

  Onlangs werkte ik mee aan een filmopname bij de Reeuwijkse Plassen waar ik regelmatig kom om lekker uit te waaien. Het leuke is dat ik dan met eigen ogen zie hoe mooi het hier is geworden. De maatregelen die we genomen hebben voor de waterkwaliteit en de ecologie maken echt een verschil. We blijven dan ook - samen met de omgeving - investeren we in een omgeving waar waterveiligheid, kwaliteit, natuur en recreatie samenkomen.
 • 10. Watertuinen in Gouda

  In tijden van Corona pakken we vaker de telefoon of kiezen we voor videobellen. Gelukkig gaat dit prima en vanuit huis weet ik toch veel werk te verzetten. Om fit te blijven maak ik dagelijks een flinke wandeling. Rond de Reeuwijkse Plassen en ook een keer door de binnenstad, langs de vijf drijvende watertuinen die in maart met subsidie vanuit Rijnland gerealiseerd zijn aan de Goudse Kattensingel.