11. De Reeuwijkse plassen - samen investeren in een groenblauwe omgeving

11. De Reeuwijkse plassen - samen investeren in een groenblauwe omgeving

Onlangs werkte ik mee aan een filmopname bij de Reeuwijkse Plassen waar ik regelmatig kom om lekker uit te waaien. Het leuke is dat ik dan met eigen ogen zie hoe mooi het hier is geworden. De maatregelen die we genomen hebben voor de waterkwaliteit en de ecologie maken echt een verschil. We blijven dan ook - samen met de omgeving - investeren we in een omgeving waar waterveiligheid, kwaliteit, natuur en recreatie samenkomen.

De Reeuwijkse Plassen liggen voor mij op fietsafstand van huis. Dat het gebied al jaren onze aandacht heeft, is vooral vanwege de waterkwaliteit. Algen zijn het voornaamste probleem. Ze gedijen goed bij de voedselrijke veenbodem en het voedselrijke water dat wordt aangevoerd uit omliggende polders. Het probleem met die algen is alleen dat ze andere waterplanten verdringen. Ook zorgen ze er, samen met opdwarrelende bodemdeeltjes, voor dat zonlicht de bodem niet meer bereikt. Het gevolg: veel waterplanten - en daarmee ook veel waterdieren - voelen zich hier niet meer thuis. Dat is niet goed voor de waterkwaliteit.

Vindingrijke maatregelen en pilots

Om de situatie te verbeteren nemen we allerlei maatregelen. In het verleden hebben we al aanvoerende polders afgesloten, maar we hebben bijvoorbeeld ook een natuurlijk waterpeil ingevoerd. Doordat het waterpeil ‘s zomers binnen een marge van 8 centimeter mag variëren hoeven we in droge perioden minder voedselrijk water ‘van buiten’ in te laten. Bij neerslag hoeven we schoon regenwater niet direct weg te pompen. Door in Klein Vogelenzang te baggeren is de plas dieper geworden en woelt er minder slib op. In de wintermaanden is het daardoor helderder. Helaas helpt het niet om de nutriënten te verminderen, deze komen nog steeds uit het veen en in de zomermaanden zijn er daardoor nog steeds veel algen. We blijven doorgaan met pilots en het zoeken naar oplossingen.

Samen voor groenblauwe omgeving

Ondertussen is één ding ons heel duidelijk: de natuur reageert lang niet altijd zoals we hopen of verwachten. Het blijft dus zoeken: wat werkt wel en wat werkt niet? Heel belangrijk vinden we het om niet alleen te focussen op het water zelf, maar ook op de inrichting van het gebied. Een rijk planten- en dierenleven in en rondom het water heeft namelijk een goede invloed op de waterkwaliteit en de biodiversiteit. Om de natuur een handje te helpen, werken we samen met allerlei gebiedspartners in de omgeving. Geweldig om te zien is dat de natuurvriendelijke oevers die we hebben aangelegd nu echt tot bloei zijn gekomen. Ook het feit dat de otter hier terug is, zegt genoeg.

Toekomstbestendig

Zoals ik het zie is de samenwerking met de omgeving van De Reeuwijkse plassen zowel bijzonder als cruciaal. Dan heb ik het over diverse belanghebbenden, de gemeente, eigenaren van percelen, watersportverenigingen, natuurorganisaties. Het toekomstbestendig maken van een gebied vraagt om onderlinge afstemming en investering, maar als dat lukt, dan heb je ook wat. Het werkgebied van Rijnland is prachtig. Geniet ervan als je de kans hebt!

Nog geen reacties

Plaats een reactie