12. De Blauwe Lens

12. De Blauwe Lens

In ons coalitieakkoord ‘Water raakt ons’ hebben we de gevolgen van de klimaatverandering onderkend en omarmd. Wij willen onze rol hierin proactief oppakken. Maar wat betekent dat eigenlijk? Is het omarmen van onze rol alleen een visie of hangen we hier ook concrete acties en stappen aan?

Om de gevolgen, de kansen en de oplossingen in beeld te brengen hebben we de bureaus FABRICations en Sant&Co gevraagd om voor ons beheergebied een aantal ruimtelijke perspectieven voor een klimaatbestendige inrichting te ontwikkelen. Het resultaat hiervan is Rapport Blauwe Lens.

Ontwikkelingen en gevolgen van klimaatveranderingen

De Blauwe Lens beschrijft de ontwikkelingen en gevolgen van de klimaatveranderingen. Er worden concrete handelingsperspectieven gegeven voor de diverse Rijnlandse gebiedstypen (Zand, Steen, Zout, Slib en Veen). Door de auteurs van De Blauwe Lens wordt het Rijnlandse bestuur uitgedaagd om daadwerkelijk door een blauwe lens naar het eigen beheergebied te kijken. Het Rijnlandse bestuur wordt uitgedaagd tot het goede gesprek over klimaatverandering en tot gedachtenvorming over de vraag: “wat moeten we doen, nu en in de toekomst, om ons te verhouden tot deze veranderingen?”

Veerkrachtiger en flexibeler watersysteem

De Blauwe Lens leert ons dat het gebied en het watersysteem veerkrachtiger en flexibeler moet worden en onderschrijft de noodzaak om water leidend te maken. Het vraagt nogal wat van ons, ook onze eigen manier van werken moet anders. Dit doen we natuurlijk niet alleen, we werken samen met andere organisaties en we doen dit in dialoog met de omgeving. Als waterschappen hebben we immers beperkte bevoegdheden om vanuit het oogpunt van het waterbeheer gewenste ruimtelijke aanpassingen en ontwikkelingen af te dwingen. Meer invloed uitoefenen op de ruimtelijke inrichting van ons gebied in dialoog en samen met anderen maakt het mogelijk om ook in de toekomst onze vitale functies te kunnen blijven uitoefenen.

Kijken met een blauwe lens

Het versterken van de rol van de waterschappen in het ruimtelijk domein komt ons niet aanwaaien, het simpelweg afdwingen is geen optie. Wij zullen vanuit onze rol en ons gezag onze positie en propositie moeten claimen. Een klimaatbestendige en waterrobuuste leefomgeving, daar wil ik mij de komende jaren voor inzetten. We willen niet de problemen afwentelen op de toekomst. Wij kijken met een Blauwe Lens naar ons werk en ons gebied.

Marco Kastelein

Nog geen reacties

Plaats een reactie