hoogheemraad Marco Kastelein

13. Een stevig spoorboekje

Zo zou je de mid-term ook kunnen noemen. In het midden van je bestuursperiode de balans opmaken, dat is de beste omschrijving van de mid-term. Het is een politiek document, maar wel met betrokkenheid van de ambtelijke organisatie gemaakt. We zijn twee jaar geleden ambitieus van start gegaan met ons coalitieakkoord ‘Water raakt ons’ en dan is het goed om te kijken of we op koers zitten en waar we de komende twee jaar onze schouders onder gaan zetten. Om maar met goed nieuws te beginnen: we zitten op koers. En dat is ondanks de Coronatijden een enorm compliment voor alle Rijnlanders.

Als we kijken naar de tien speerpunten uit de mid-term valt op met hoeveel omvangrijke projecten Rijnland voortvarend aan de slag is. Neem bijvoorbeeld Valkenhorst, een voorbeeld van ondernemend en strategisch samenwerken waar we op grote schaal nieuwe technieken een kans geven. En onze ambities in de energietransitie. Als Rijnland willen we zelf energieneutraal zijn in 2030, maar we werken ook aan het ‘ontginnen’ van ons blauwe goud, oftewel het beschikbaar stellen van aquathermie. De warmte die vrijkomt bij het zuiveren van ons afvalwater stellen we beschikbaar voor het verwarmen van woningen. Voor ons een belangrijke manier om onze bijdrage te leveren aan de klimaatopgave. Ook zijn we twee jaar geleden begonnen om vijf gebiedsaccounts te benoemen en is de prettige conclusie dat deze gebiedsgerichte aanpak zijn vruchten afwerpt. Rijnland is in transitie en we dragen bij aan de maatschappelijke opgaven circulair, energie, woningbouw en biodiversiteit. In De Blauwe Lens hebben we een visie neergelegd die we uiterst serieus nemen, namelijk water als leidend principe. En ook dit laten we niet los.

Helaas is er niet alleen maar goed nieuws te melden. We willen binnen onze ambitie ook een financieel gezond Rijnland behouden, zonder de belasting te veel te verhogen. In het bestuur gaf dit stof voor een flinke discussie. Van een stijging tot 7% omdat het niet vijf voor twaalf is, maar één voor twaalf als het gaat om de klimaatopgave, tot 0%, want de burgers zijn al zo hard getroffen door de Coronatijden. En zoals het meestal gaat in een coalitie kom je dan een beetje uit in het midden.

Voor de jaren 2022 en 2023 is afgesproken de lastendruk met maximaal 1,9% te laten stijgen. Voor de jaren 2024 en 2025 is afgesproken de lastendruk met maximaal 2,5% te laten stijgen. In 2023 hopen we dat het is gelukt om financieel gezond te blijven, dat de transitie succesvol is en dat we klaar zijn voor de toekomst. We geven op deze manier ook de mogelijkheid om het volgende bestuur ruimte te geven en keuzes te maken. De mid-term krijgt een vervolg in het Meerjarenprogramma en de bestuursagenda, dat doen we samen, met alle Rijnlanders. En daar mogen we best een beetje trots op zijn.

Nog geen reacties

Plaats een reactie