marco kastelein

14. Rijnland investeert in een klimaatrobuuste regio

Investeren in onze kerntaken op klimaatrobuuste wijze, werken aan Ruimte voor water met partners en zorgdragen voor beheersbare schulden en lasten, daar sta ik voor.

De meerjarenbegroting leidde in ons algemeen bestuur tot een interessante en pittige vergadering. En zo hoort het ook. Rijnland investeert 464 miljoen euro in de periode 2022–2025 in een aantal grote projecten. Dat is een enorm bedrag en over de wijze waarop je die investeert mag je best van mening verschillen en tot andere keuzes komen. Uiteindelijk was er brede steun voor de voornemens. Om clusterbuien beter op te vangen bouwen we de Piekberging Haarlemmermeer. We pakken tientallen kilometers regionale keringen aan. De rioolwaterzuivering Zwanenburg ondergaat een grote renovatie en ook binnen de Kader Richtlijn Water werken we aan 25 waterlichamen.

We hebben de meerjarenbegroting in een visueel document verwoord van bijna 90 pagina’s. Dat klinkt als een behoorlijk boekwerk, maar door het gebruik van beelden, infographics en visualisatie is het volgens mij een helder en leesbaar stuk geworden. Pagina drie geeft al in een oogopslag weer hoe onze begroting er voor de komende periode uitziet.

Hoogheemraadschap van Rijnland Begroting 2022 in het kort

Beperkte lastenstijging

We willen de rekening van het klimaat niet doorschuiven naar een volgende generatie en willen deze generatie ook niet opzadelen met grote financiële gevolgen. We vinden het belangrijk een gezonde begroting te houden en een beheersbare schuldpositie. De lasten voor de burgers stijgen beperkt, rond het niveau van de inflatie.

Ter illustratie geef ik een praktijkvoorbeeld. Huurders met een eenpersoonshuishouden betalen in 2022 €2 euro meer dan in 2021 en een meerpersoonshuishouden €5 meer dan in 2021. Woningeigenaar met een meerpersoonshuishouden (woning met WOZ waarde €200.000) betalen €3 meer dan in 2021.

We realiseren ons dat de tijden nog steeds onzeker zijn, Covid-19 is nog niet weg en we zien dat de prijzen van grondstoffen toenemen en de beschikbaarheid ervan afneemt. Hopelijk zijn deze factoren van korte duur en belemmeren zij niet de uitvoering van onze projecten en van onze ambities.

Innovatie en duurzaamheid

Het werk van Rijnland is complexer dan ooit. In de afgelopen twee jaren hield COVID-19 ons in de greep, dat heeft gelukkig niet geleid tot vertraging of stilstand in ons werk. Dat is een fantastische prestatie van de Rijnlanders. Nationaal en internationaal staat water volop in de belangstelling. Werken aan een klimaatbestendige toekomst en ruimte voor water zijn dan ook belangrijke doelen voor de komende jaren. Evenals bijdragen aan de grote transitie waar wij natuurlijk al jaren aan werken. Zo dragen wij ons steentje bij aan de energietransitie, door de warmte die al wordt opgewekt in onze zuiveringen toepasbaar te maken als energiebron. Dat doen we niet alleen. Samenwerking is noodzakelijk. Hierom werken we samen met gemeenten, energiebedrijven, ondernemers, provincies en woningbouwbedrijven.

Ruimte voor water, maar ook ruimte voor groen. We werken aan het vergroten van de biodiversiteit en weten dat meer groen ook betekent minder hitte en daarmee minder droogte in de zomer. En we streven naar een circulaire economie. Alleen al door zelf circulair te zijn. In onze ogen is ook het slib van onze afvalwaterzuivering een product dat we kunnen hergebruiken. Innovatie en duurzaamheid dragen we hoog in het vaandel en dat binnen een gezonde begroting, daar werken we aan.