5. Wat doen we met ons water? U mag het zeggen!

5. Wat doen we met ons water? U mag het zeggen!

In 2015 stond ik voor het eerst op de kieslijst van het hoogheemraadschap van Rijnland. Ik vond het een eer gekozen te worden als bestuurder en vier jaar lang keuzes te mogen maken over water. En wat viel er veel te kiezen. Meer dan ik van tevoren gedacht had.

Mijn enthousiasme over water en hoe Rijnland hierin het verschil kan maken, is de afgelopen jaren alleen maar gegroeid. Daarom wil ik de komende bestuursperiode graag doorgaan. Deelt u mijn enthousiasme over water? Vergeet dan niet om 20 maart uw stem te laten horen voor de waterschapsverkiezingen. Die dag bepaalt u hoe we verder gaan.

Nieuwe uitdagingen

Velen denken bij het waterschap aan onze traditionele taken. Water moet schoon zijn, er moet voldoende van zijn. En natuurlijk willen we veiligheid, daarom werken wij aan onze dijken en andere keringen. Dat is de basis. Daarnaast komen er nieuwe uitdagingen op ons af als klimaatverandering en energietransitie. Met name rond die ontwikkelingen liggen nieuwe keuzes. Ik weet bijna zeker dat u hier wat van vindt, net als ik.

Veranderende wereld

De wereld om ons heen verandert snel en daar moeten we wat mee. Rijnland is aan zet om oplossingen te bedenken voor een stijgende zeespiegel, voor zomers die warmer en droger worden, voor hevige piekbuien die frequenter voorkomen. Hier komen maatschappelijke opgaven bij. In onze complexe delta bouwen we tot 2040 bijna een kwart miljoen extra woningen. Waar kunnen die het beste komen? Hoe maken we de nieuwe omgeving klimaatrobuust en in welke fase en hoe speelt Rijnland daar een rol in? En ons water als energiebron, wat doen we daar mee? Worden we straks leverancier van aquathermische energie uit ons riool- en oppervlaktewater.

Kruispunt

Het bovenstaande maakt duidelijk dat we op een kruispunt staan. Voor ons: de traditionele weg en de weg naar het nieuwe. Maar een tussenweg is er ook. En Rijnland is niet als enige op reis, we doen dit met provincies, het Rijk, gemeenten, collega waterschappen en marktpartijen. Proactief samenwerken, daar verwacht ik veel van. We hebben elkaar namelijk nodig voor het beantwoorden van complexe opgaven. Samenwerken vraagt om over je eigen schaduw heen kunnen stappen. Om je eigen belang opzij te zetten voor een breder maatschappelijk belang. Doen we dat? En zo ja, hoe dan? Weet u het nog, ik begon deze blog met het benoemen van keuzes. En voilà, hier zijn ze.

Verdiep u in water

Bij de komende verkiezingen sta ik namens het CDA op de kieslijst. Maar ik geef u hier een niet-gekleurd stemadvies: Ik vind het bovenal belangrijk dat u gaat stemmen, of het nu op mij is of op een ander. Verdiep u in water en in de ontwikkelingen die waterissues steeds relevanter maken. Vorm uw mening en stem op 20 maart. En komt u mij voor die tijd tegen, dan ga ik graag met u in gesprek over leven met water in onze bijzondere delta, nu en in de toekomst.

Met hartelijke groet,

Marco Kastelein

Nog geen reacties

Plaats een reactie