9. Waterschapheffing, nooit leuk wel nodig

9. Waterschapheffing, nooit leuk wel nodig

Net bijgekomen van de feestdagen en dan valt die envelop op de mat: de waterschapheffing. Betalen is nooit leuk, maar wel hard nodig. Als portefeuillehouder van Financiën zie ik toe op een zo efficiënt mogelijke bedrijfsvoering, maar dan ben ik er nog niet

Ons waterwerk moet ook toekomstbestendig zijn, zodat generaties na ons kunnen blijven wonen en werken in dit mooie deel van Nederland, dat ook economisch zeer belangrijk is. Hiervoor zoeken we als waterschap de samenwerking op, met burgers, bedrijven en andere overheden. De ultieme uitdaging is de maatschappelijke kosten zo betaalbaar mogelijk houden, door goede afspraken te maken, en deze ook na te leven. Zeker nu we geconfronteerd worden met de gevolgen van klimaatverandering.

Ruimtelijke ordening

Een belangrijk onderdeel van mijn portefeuille is ruimtelijke ordening. Nu het klimaat zo snel verandert en de Randstad blijft groeien, speelt dit een steeds grotere rol in onze samenwerking. Alleen Zuid-Holland krijgt de komende jaren al 200.000 huizen erbij. Niet alleen moeten gemeenten in deze regio rekening houden met inbreiding en het sparen van natuur- en landbouwgrond, maar ook met de waterhuishouding. Hoe kun je straks voorkomen dat regenwater overlast veroorzaakt en hoe zorg je ervoor dat het riool zijn werk blijft doen? En wat is de beste aanpak, hoeveel moet er geïnvesteerd worden? Allemaal vragen waar ik als bestuurder dagelijks mee te maken heb, en waarover we met elkaar goede afspraken moeten maken. De ervaring leert dat voorkomen beter is dan genezen, wat in de praktijk betekent dat het vooraf investeren in waterbeheer zich dubbel en dwars terugverdient.

Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland

Als je kijkt naar onze investeringen dan zijn we hiervoor volledig afhankelijk van de waterschapsbelasting. Het geld dat inwoners aan Rijnland betalen, wil ik daarom zo goed mogelijk besteden aan onze kerntaken: droge voeten en schoon water. Om te zorgen dat er niet teveel verdwijnt naar administratieve rompslomp is de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) opgericht. Dit belastingkantoor verzorgt de heffingen voor Rijnland en tien gemeenten: Gouda, Leiden, Leiderdorp, Zoeterwoude, Oegstgeest, Voorschoten, Waddinxveen, Bodegraven-Reeuwijk, Katwijk en Wassenaar. Woon je in één van deze gemeenten, dan ontvang je alle lokale heffingen in één aanslag. Dit gemeenschappelijk innen van belasting scheelt ons behoorlijk in de uitvoeringskosten.

Meeste geld naar zuivering

Van al het geld dat we innen, gaat het grootste deel naar het zuiveren van rioolwater, gevolgd door investeringen in gemalen en sluizen. Het versterken van dijken is weliswaar een grote kostenpost, maar deze wordt gezamenlijk betaald met het rijk. Dat het met de prijs/kwaliteitverhouding van waterbeheer wel goed zit, bleek uit het rapport van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Deze concludeerde dat ‘het Nederlandse systeem van waterschappen uitstekend functioneert en tegen lage kosten zijn werk doet’, en zo wil ik dat graag houden.

Nog geen reacties

Plaats een reactie