1. De IJsseldijk is veilig, nu door naar de volgende mijlpaal

1. De IJsseldijk is veilig, nu door naar de volgende mijlpaal

Woensdag 27 juni vierden we in Gouda dat we de verbetering van de IJsseldijk afgerond hebben. De dijk langs de Hollandse IJssel beschermt weer voldoende tegen hoog water en dit hebben we op een bijzondere manier gerealiseerd. Enerzijds door technisch innovatief te zijn, anderzijds door de omgeving intensief te betrekken.

Met genodigden en bewoners genoten we van het struinpad dat die dag officieel aan de Gouwenaren werd overgedragen. Het was mooi om stil te staan bij het succes van de eerste fase. Tegelijkertijd kijk ik uit naar het vervolg, waarin we de sluizen aan gaan pakken. 

Een veilige dijk en meer

Samenwerking kan de sleutel zijn tot een goed eindresultaat. Dit werd duidelijk tijdens het podiumgesprek in de tuin van het IJsselhuis, met wethouder Hilde Niezen, Myra Kremer (Rijkswaterstaat), William van Niekerk (aannemer Mourik), Hans du Pré (klankbordgroep bewoners) en mijzelf. Het beeld dat naar voren kwam, was er een van constructieve samenwerking waarin we elkaar goed wisten te vinden. Een ander positief punt: we hebben de dijkverbetering qua kosten en qua tijd binnen de planning gerealiseerd.

Innovatief

Met de verbetering van de Goejanverwelledijk, het Sluiseiland en de dijk bij het boezemgemaal, hebben we het nodige gevraagd van de stad en haar inwoners. Als Gouwenaar realiseer ik mij dit als geen ander. Maar het resultaat mag er zijn: een veilige dijk voor Gouda en enkele fraaie extra’s.  Bij de Goejanverwelledijk is de innovatieve Cement Soil Mix methode voor het eerst toegepast in een primaire waterkering.  Aannemer Mourik heeft hiervoor met minimaal ruimtebeslag de dijk geïnjecteerd met cement. Na uitharding ontstond zo een dijk met de eigenschappen van beton. Richting de omgeving hebben we het project zo ingericht dat (verkeers)hinder geminimaliseerd is. Daarnaast zijn wensen van bewoners meegenomen in de uitvoering. Zoals het behoud van een mooi aanzicht door de dijk zo laag mogelijk te houden en een natuurstenen muur. Verder een bloemrijke dijk en een kunstwerk met het gedicht ‘Aan de dijk’ van Leo Vroman. En natuurlijk het struinpad langs de IJssel, goed in beeld op de film van het VIJG openingsfeest.

Aanpak van de sluizen

Nu we de dijkverbetering volbracht hebben, is het traject nog niet afgerond. In de komende periode gaat onze aandacht uit naar de sluizen met een waterkerende functie. De Keersluis bij het boezemgemaal en de Mallegatsluis bieden nu nog onvoldoende veiligheid tegen hoog water. En dan is er de Havensluis, die bijna 65 jaar geleden haar sluisfunctie verloren heeft. In Gouda wordt het gesprek gevoerd over de wens om de sluis weer doorvaarbaar te maken als toegang tot de binnenstad. Ook het onderzoek naar het waterveilig maken van deze sluis, betrekken we in het onderzoek. Kortom: nu de dijk veilig is, gaan we met nieuwe energie op weg naar de volgende mijlpaal in Gouda.

Hartelijke groeten,

Marco

Nog geen reacties

Plaats een reactie