4. De uitvinder van het polderen werkt aan vernieuwend samenwerken

4. De uitvinder van het polderen werkt aan vernieuwend samenwerken

In mijn portefeuille zijn de dijken die Rijnland veilig houden het meest zichtbare onderdeel. Daarnaast ben ik verantwoordelijk voor andere zaken, zoals het beleidsterrein bestuurlijke vernieuwing. Hierbinnen valt het project ‘Rijnland als proactieve samenwerker’ waaraan we het afgelopen jaar intensief gewerkt hebben. Met succes, want onlangs omarmde onze verenigde vergadering het koersdocument ‘Samenwerken voor de samenleving’.

Kern van het project: De wereld verandert en daarom moeten we anders leren denken en werken. Minder vanuit onze eigen expertise, meer in teamverband met andere overheden en private partijen. Grote maatschappelijke uitdagingen als klimaatverandering, energietransitie en de opgave om honderdduizenden woningen te realiseren, vragen om een gezamenlijke aanpak. Zoveel mogelijk al aan het begin van processen. Tegelijk roept het vragen op als ‘welke positie nemen we in?’ en ‘durven we over onze eigen grenzen te stappen?’

Ontdekkingsreis

Samenwerken, moet je dat leren als waterschap die het polderen heeft uitgevonden? Het antwoord is ja, het is belangrijk om te blijven leren. Deze ontdekkingsreis heeft veel inzichten gegeven. Uit praktische cases haalden we leerpunten en dilemma’s en juist van dat laatste leer je veel. We legden de reis af met het college van dijkgraaf en hoogheemraden, de vv en de ambtelijke organisatie. De reis gaat verder en door het project hebben we een beter idee hoe het pad er uit ziet.

Visie op gebieden

Ik nodig iedereen van harte uit om Samenwerken voor de samenleving te lezen, het is een enorm interessant stuk geworden. Lees over de uitdagingen, over onze aanpak, over Rijnland als tweebenige overheid. En zeker ook over de noodzaak om een visie te formuleren over de verschillende gebiedstypes binnen Rijnland. Wat willen we als waterschap met de steden, de veenweidegebieden, de grote plassen en de economische zones? Heldere vertrekpunten helpen ons in het gesprek met anderen. Van daaruit kunnen we geven en nemen, ook dat hoort bij samenwerking.

Het goede gesprek

Ik zou het op prijs stellen als u mij laat weten wat u vindt van het koersdocument. Want juist door samen het goede gesprek te voeren, komen we verder. Dat is voor mij de essentie van proactief samenwerken.

Met hartelijke groet,
Marco Kastelein

Nog geen reacties

Plaats een reactie