Weblog Sjaak Langeslag

Weblog Sjaak Langeslag

 • 13. Voorbij en verder

  In een vorig leven, ik was toen voorzitter van de Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur (de spelling stamt uit 1860 toen de vereniging werd opgericht), schreef ik columns voor het vakblad. In het begin elke veertien dagen, later eens per maand. Toen ik afzwaaide werd ik vereerd met een boekje met daarin een selectie uit de ruim 300 columns die ik had geschreven. Een soort hink-stap-sprong door 21 jaar voorzitterschap. Het boekje kreeg de titel “Voorbij en verder”. Ik gebruikte die titel voor de column van 2 januari 1999 en u raadt het al: daarin een terugblik op 1998 en vooruitblik voor het nieuwe jaar.
 • 12. Einde in zicht

  De politieke partijen hebben de jacht weer eens geopend op de zetels van grondeigenaren, bedrijven en natuur- en terreinbeherende organisaties in de besturen van waterschappen. Enige tijd geleden al op landelijk niveau door GroenLinks en D66 en nu op provinciaal niveau door de PvdA.
 • 11. Burger of boer

  Sinds lang zat ik weer eens in de trein, en gelijk goed. Meer dan 3 uur naar Maastricht. Mooie rit waar je veel te zien krijgt. Van mooie landschappen tot afschuwelijke bebouwing en vooral veel zwarte parels van onze welvaart in de bermen en sloten. Flesjes, blikjes, flarden plastic en zelfs een bankstel. En wat is er nog wat je niet ziet? En later vele hectares asperges onder plastic. Omdat de teler dat wil? Volgens mij niet als je naar kosten en extra werk kijkt, maar omdat de consument ook buiten het normale seizoen dergelijke groenten wil eten. En de klant is tenslotte koning, ook voor de verpakking om reden van kwaliteit, hygiëne, etc. Maar tot hoever?
 • 10. Boem! Na een harde landing met beide voeten op de grond

  Daar zijn we weer. Hard geland en met beide voeten op de grond gezet. Omdat de grond nogal zompig was door de vele regen van de laatste tijd (ik registreerde al ruim 90 mm in de eerste helft van oktober) viel de hardheid van de landing overigens wel mee.
 • 9. Peilen en thermometeren

  Het is goed om af en toe ergens een peilstok of thermometer in te steken. Dan krijg je een beetje een beeld van de toestand op dat moment. Voor water is dat nu heel relevant omdat we ons een paar maanden geleden nog heel veel zorgen maakten over de enorme droogte die zich leek aan te dienen.
 • 8. Rimpelingen in het water

  Minister Olongren heeft met haar NOVI-brief van 23 april j.l. een flinke steen in de vijver gegooid. Het roer moet volgens haar om. Niet langer peil volgt functie, maar functie volgt peil. Nu is het geruststellende dat zij er (nog) niet over gaat. Functies worden vastgesteld door de gemeenten en provincies en peilen door de waterschappen