2. EU-NL 2120

2. EU-NL 2120

Op 29 januari j.l. luisterden in een beeld-VV bestuursleden en medewerkers naar hele goede inleidingen rond het thema klimaatverandering. Een van de sprekers kwam van WUR en presenteerde een beeld van Nederland in 2120. Blijkbaar vindt menigeen dit nogal spectaculair gezien het aantal verzoeken om hierover te komen vertellen. Misschien komt dat omdat er namen van faam bij betrokken waren.

Mijn oordeel? We zagen een plaatje met veel woningen (we hebben dan ruim 20 miljoen inwoners), deels in Oost-Nederland maar zeker ook nog in een regio die klimatologen al lang onder water tekenen. We zagen ruimte voor rivieren, meer bossen en minder landbouw omdat die in de weggezakte veenweiden en in onder water gezette polders niet meer mogelijk is. En zoals verwacht tekenen ze meer water en natuur. Maar geen woord over bedrijven of Europa! Ik vind het wat verschuiven op de vierkante kilometer en daarmee weinig spectaculair en niet spannend.

Laat ik er een ander beeld naast zetten.

Na ongeveer 2 tot 3 generaties zijn in 2120 de grondgebonden landbouw en veehouderij compleet verhuisd naar Midden- en Oost- Europa. Met de kennis over teelt en dierhouderij, technologie, rassen en netwerken met de handel die voormalige Nederlanders meenemen is dat de voedselbron voor een groot deel van de wereld. De grond, die ruim voorhanden is, in combinatie met het nieuwe klimaat maakt dat goed mogelijk. Water en voeding van gewassen verloopt via systemen die wij nu in de glasteelten gebruiken. De huidige glasteelten en veehouderij vinden plaats in klimaat-gereguleerde gebouwen. Huisvesting van bedrijven en danmalige Nederlanders is gelokaliseerd in en achter Oost-Nederland. West-Nederland kent een smalle kuststrook, met als ruggengraat de duinen en ruimte voor dienstverleners. Daarachter ligt een gebied met moerassen en veenbossen als weleer. Het klimaat van de regio Bordeaux heerst in Noordwest-Europa, conform het beeld dat de KNMI-spreker schetste.

Binnen het nieuwe Europa fungeert het huidige Nederland als grootschalig man-made natuurgebied en als vakantiegebied voor de Europeanen en voor toeristen uit de rest van de wereld. Een nieuwe Flevohof, Keukenhof en World Horti Center zijn musea waar men kan zien hoe het vroeger ging in Nederland. Waar de WUR algen- en zeewiervelden in zee voorziet, staan daartegen wind-, licht- en warmtecollectoren en liggen havens en luchthavens. Transport naar en vanuit het achterland vindt plaats door drones met qwutzy-aandrijving (wordt ontwikkeld) die slim gebruik maakt van luchtbewegingen.

En dat alles onder regie van een Europees parlement en kabinet. Want een Nederlandse regering bestaat dan niet meer. Het huidig Nederland is een Europees gewest en het Binnenhof een museum. De watertak van de Europese Klima-autoriteit ziet toe op watergezondheid, waterverdeling en beheersing van regen, rivieren en zeeën.

Ik zou in 2120 graag zien of dit het inderdaad is geworden. Maar ik denk niet dat de medische wetenschap zo snel ontwikkelt dat ze dat voor mij mogelijk kunnen maken. Toch wel jammer dat ik het nooit zal weten.

Nog geen reacties

Plaats een reactie