9. Peilen en thermometeren

Het is goed om af en toe ergens een peilstok of thermometer in te steken. Dan krijg je een beetje een beeld van de toestand op dat moment. Voor water is dat nu heel relevant omdat we ons een paar maanden geleden nog heel veel zorgen maakten over de enorme droogte die zich leek aan te dienen.

Onze Rijnlanders bewaakten via hun ‘peilstokken’,  met veel zorg en toewijding de ontwikkelingen en informeerden ons nauwgezet via de zomermonitors. Het beeld daaruit voor Rijnland? Maak u geen zorgen, het gaat allemaal nog goed en we blijven alert. Voor bestuurders heel rustgevend kan ik u verzekeren. Voor collega-bestuurders in het oosten en zuiden was het beeld vele malen zorgelijker. Er werd al driftig nagedacht over beregenings- en onttrekkingsverboden. En diverse pijlen (geen peilen!) werden gericht op de agrariërs die via “water-roof” de natuur zouden bedreigen. Ga er maar aan staan met dat soort uitlatingen. Gelukkig is het weer gekenterd en is er inmiddels ruim regen gevallen. Ook hier geselde het klimaat ons met een overdaad in sommige regio’s, waar het water over de straten liep en weer veel natschade ontstond.  Ze kunnen ook nooit maat houden! We moeten er maar op vertrouwen dat al onze inspanningen om het klimaat ten goede te keren daar verandering in brengt.

Dat brengt mij bij CO2-emissie en veenweiden. Na veel voorbereiding en gereken is er een bestemming en verdeling afgesproken over 100 miljoen euro klimaat-impulsgelden voor de veenweideregio’s. In Zuid-Holland is voor ons relevant dat de regio Nieuwkoop in beeld is. Dat moet dan slim gekoppeld gaan worden aan de fosfaat-gelden die ook in die regio een bestemming moeten krijgen. En we hebben wat stekkies gestoken om ook onze KRW-opgave daarbij in beeld te brengen. Vanuit de stikstofdiscussie zijn er ook enkele miljarden voor natuurherstel toegezegd en daarbij is waterkwaliteit toch van belang? Zal nog een hele uitdaging worden om alle neuzen in dezelfde richting te krijgen, maar de kansen die er liggen moeten kunnen overtuigen.

Dan nog even een thermometer in COVID-19. Onze Rijnlanders zijn er bijzonder goed in geslaagd om heel veel zaken ‘gewoon’ door te laten gaan. Creativiteit in planning en uitvoering werd hierbij aan de dag gelegd. En als bestuurder kan ik alleen maar waardering uitspreken over het geduld waarmee en de wijze waarop wij voorzien zijn van de benodigde stukken om onze lijnen uit te zetten en keuzes te maken. Moet wel zeggen dat ‘vierkante hoofden’ en ruis op de lijn soms vermoeiend en storend waren. Het elkaar ‘real time’ weer zien was vaak een opluchting. Desondanks hoop ik dat we voor diverse overleggen , vooral  kleinere, wel de winst van minder (file-) rijden en kort en krachtig vergaderen gaan vasthouden. Bij mij heeft de COVID-thermometer geen uitslag te zien gegeven. Ik hoop dat dit ook voor jullie geldt. Zo ja, houden zo in de zomerperiode en zo nee, beterschap gewenst.

Sjaak Langeslag

Nog geen reacties

Plaats een reactie