Het landbouwportaal wordt geopend

5. Goed boeren met Rijnland

Opening Landbouwportaal

Met mijn eerste blog van dit jaar geef ik allereerst de beste wensen voor 2022. Dat het maar een mooi jaar mag worden. Met goede stappen in de richting van een gezonde bodem en waterkwaliteit. De aftrap is al gegeven. Op 18 januari is het Landbouwportaal van Rijnland geopend.

Het Landbouwportaal Rijnland is een uitbreiding van het Landbouwportaal Noord-Holland. Nu kunnen alle agrariërs binnen ons werkgebied aankloppen voor raad en daad. Die hulp is hard nodig, en gratis beschikbaar. Via de website kun je een afspraak maken met een “erf-coach”. Deze adviseur komt dan bij je langs en brengt advies uit welke bovenwettelijke maatregelen mogelijk zijn en niet onbelangrijk: voor een aantal van deze maatregelen kan een subsidie worden aangevraagd. Deze aanvraag wordt geregeld via de helpdesk van het Landbouwportaal. Dat scheelt administratieve rompslomp en tijd die boeren beter kunnen gebruiken voor duurzaam ondernemen. Als we elkaar helpen, en op deze manier onze doelen halen, dan is het goed boeren met Rijnland. Ook in de toekomst.

screenshot video

Om deze video te bekijken, moet je social cookies accepteren

Klimaatontwikkeling: van crisis naar kans

De toekomst voorspellen is altijd lastig, maar de klimaatontwikkeling in Nederland laat zien dat we zuinig moeten zijn op de bodem en ons water. Weerman Reinier van den Berg toont dat aan met statistieken van de afgelopen decennia. We krijgen steeds extremer weer met grote, lange perioden van droogte afgewisseld met hevige tropische buien. De neerslag neemt toe. Dit vraagt om aanpassing van het landbouwareaal. Daarnaast is er de zorg over de vruchtbaarheid van de grond. Boven de grond neemt de biodiversiteit af, de bijen verdwijnen uit het landschap. Onder de grond kampen we met andere problemen. Denk aan bodemdaling, verzilting, een teveel aan nutriënten en schadelijke stoffen.

Toch is dit niet het jaar van doemscenario’s, maar meer van aanpakken. We weten steeds meer wat de effecten zijn van klimaatverandering, en wat je ertegen kunt doen. Deze kennis wordt vaker gedeeld, en is steeds meer voorhanden. Evenals subsidies. Laten we daarom de krachten bundelen en samen werken aan onze toekomst. Onder het motto: klimaatontwikkeling, van crisis naar kans. Dat is mijn voornemen voor dit jaar.