Blog 1, Een blog van propjes???

1. Een blog van propjes???

Een blog van propjes??? Of ik er een wil gaan schrijven, gewoon met enige regelmaat. Ja. Leuk. Waarom eigenlijk? Het is goed om te delen wat mij als dagelijks bestuurder bezighoud. Waar ik aan werk, samen met de collega’s binnen Rijnland. Een blog, niet met al te veel woorden, kortom kernachtig. Dat laatste maakt het tot een uitdaging.

Aan de slag.

In sommige opzichten hecht ik sterk aan oude gewoontes, zeker als het om schrijven gaat. Ik geloof in papier!

Het is handig om in eerste instantie dingen op papier te zetten, zomaar wat onderwerpen  lukraak op een kladblok.  Papier is tastbaar, je kan strepen zetten, pijlen maken zonder dat het gelijk gedelete is. Zoveel prettiger dan een toetsenbord en beeldscherm.

Een methode, in het onderwijs wordt het een ‘gedachtenspin’ genoemd. Als leraar, met ruim 30 jaar ervaring, heb ik me deze methode eigen gemaakt. Het bevordert de creativiteit en heeft na al die jaren nog niets van zijn kracht verloren.

Resultaat; diverse propjes papier met even zoveel onderwerpen op mijn bureau. Allemaal interessant voor een eerste of latere blog. Geen ervan als duidelijke winnaar voor deze  eerste.

Daarom maar een overzicht van al die onderwerpen die momenteel op mijn bureau in de vorm van propjes en velletje papier liggen.

 • Het coalitieprogramma gericht op ‘schoon water en gezond water’ in Rijnland,
 • Het belang van natuurvriendelijke oevers,
 • Citizens Science,
 • Rijnland als partner. Samen kunnen we meer,
 • Actualiteiten als PAS, PFAS’,
 • Waterrecreatie,
 • Blauwalg en wat doen we eraan,
 • Invasieve exoten zowel planten als dieren. Wat kan, mag en doet Rijnland,
 • Klimaatverandering, bodemdaling, de enorme vraag naar zoet water,
 • (micro) plastic verwijderen,
 • Verslag van de’ bodem en waterdag’ met agrariërs
 • Het ambitieuze coalitieakkoord en uitvoeringsprogramma.
 • Nog veel meer en tot slot; wat vind ik gewoon een  leuk onderwerp om over te schrijven.

Goed, voornemens.

Al deze onderwerpen geven een beeld wat voor mij speelt. Wat me bezighoud. Wat me motiveert. Op dit moment van schrijven worden de kerstbomen massaal verkocht. Laat deze eerste blog daarom een vooruitblik zijn van wat gaat komen. Voornemens voor 2020.

Ik wens u boven alles  prettige feestdagen toe. Een voorspoedig en gezond nieuw jaar voor u en degenen die u lief heeft.