Blog 2 Allemaal vrijwilliger

2. Allemaal vrijwilliger

De afgelopen weken heb ik, toen het nog mocht….verschillende bezoeken gebracht aan hengelsportverenigingen. Zo was ik uitgenodigd bij een jaarvergadering om uitleg te geven over het werk van waterschappen en de wijze waarop hengelsportverenigingen in dit plaatje passen. Een paar dagen later gaf ik op locatie bij de Geerplas in Langeraar een uitleg hoe Rijnland werkt aan schoon oppervlakte water. Daarnaast mocht ik op 5 maart bij ons boezemgemaal in Katwijk de eerste vismonitoring uitvoeren van dit seizoen. Een bijzondere ervaring.

Het was donker, koud en nat en we hebben die avond nul glasaaltjes gevangen, maar daar gaat het hier niet om.  Die vis komt wel langs zwemmen, maar bijzonder vond ik dat we dit werk al jaren kunnen doen dankzij inzet van vrijwilligers bij Rijnland.

Watermonsters

Ook bij mijn andere bezoeken valt me op hoeveel activiteiten  staan of vallen bij vrijwilligers. Wie weet dat plastic jutters in hun vrije tijd voorkomen dat er plastic zwerfafval in het water belandt? Hoeveel mensen weten dat er sportduikers zijn die voor het waterschap watermonsters afnemen? Vaak weten we gewoon niet hoeveel vrijwilligers actief zijn naast hun baan of die in eigen kring mantelzorg verrichten.

Sociale distantie

Nu we te maken hebben met Corona, gaan we veel dingen anders bekijken. Waar we bij het woord  alleen maar dachten aan een biertje, denken we nu aan veel grimmiger omstandigheden. Er ontstaan opeens nieuwe uitdrukkingen: sociale distantie. Maar juist nu we in deze periode aan een nieuwe, hopelijk tijdelijke werkelijkheid moeten wennen, gebeuren er ook mooie dingen. Studenten bieden bijles aan. Buurtgenoten doen boodschappen voor anderen en hangen dit aan de deur. Afspraken over betalen worden gemaakt. We sturen ineens weer een kaartje als teken van aandacht, we bellen extra.

“Humor is overwonnen verdriet”

En wat ik persoonlijk erg leuk vind, ik krijg allerlei appjes met foto’s en filmpjes die onze situatie en Corona op de hak nemen. In tijden van onzekerheid werkt niets zo helend en relativerend  als de kracht van humor. Humor is overwonnen verdriet.

Vitale processen

Ineens zijn we, als we dat willen, allemaal vrijwilliger binnen ons eigen kringetje in de straat, buurt. Iedereen die op welke wijze dan ook als vrijwilliger werkzaamheden verricht voor een (sport)vereniging, school, buurthuis. Dank. Iedereen die op dit moment vrijwillig wat doet om het leven voor een medemens dragelijker te maken. Hulde! Op deze wijze helpen we elkaar door een lastige periode heen. We bevestigen elkaar dat we nodig zijn, gezien worden. We passen op elkaar, Niet alleen bij cruciale beroepen als de zorg of vitale processen als een waterschap, maar werkelijk overal. Dat vind ik mooi en hoopgevend.

Tot slot wil ik nog een regel benadrukken die niet alleen bij Rijnland van toepassing is, maar nu overal geldt. Houdt u aan de RIVM regels met afstand houden, handen wassen, hoesten in de ellenboog, et cetera. Voor uzelf. Voor elkaar.

Nog geen reacties

Plaats een reactie