Wet Openbaarheid van Bestuur

Op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) hebben burgers toegang tot veel informatie over het bestuur van rijk, provincies, gemeenten en waterschappen. Via deze wet wordt overheidsinformatie openbaar, tenzij de gevraagde informatie niet geschikt is om openbaar te worden gemaakt. Op die manier kunnen burgers meer inzicht krijgen in het overheidshandelen en zo beter deelnemen aan de democratie en de overheidsbesluitvorming.

Actieve en passieve openbaarheid van bestuur

De WOB onderscheidt actieve en passieve openbaarheid van bestuur. Bij actieve openbaarheid van bestuur geeft de overheid uit eigen beweging informatie over beleid en uitvoering, bijvoorbeeld via internet, brochures, mededelingen in de Staatscourant of Postbus 51-spotjes.

WOB-verzoek

Daarnaast kunnen burgers een verzoek doen tot openbaarmaking van bepaalde overheidsinformatie: het WOB-verzoek (passieve openbaarheid van bestuur). De overheid hoeft niet alle informatie openbaar te maken. Uitgezonderd zijn bijvoorbeeld de inhoud van contacten tussen de Koning en bewindslieden en bedrijfs- en fabricagegegevens die vertrouwelijk zijn meegedeeld. Ook mag openbaarmaking de veiligheid van de staat niet schaden of de privacy van personen aantasten.

Meer informatie?

Heeft u vragen over de procedure? Neem dan contact op met afdeling Ondersteuning en Advies, team Juridisch Zaken en Inkoop, via telefoonnummer (071) 306 30 63 of via info@rijnland.net.