Publicatie besluiten op Woo-verzoeken

Op deze pagina vindt u ingediende verzoeken op grond van de Wet open overheid (Woo), besluiten op die Woo-verzoeken en documenten die op grond van Woo-verzoeken openbaar zijn verstrekt.

Bronbemaling Parnashofweg in Leidschendam

Besluit op Woo-verzoek over de bronbemaling ter plaatse van Parnashofweg 53 in Leidschendam.

Gepubliceerd op 27 juli 2023.

Woo-verzoek
642,5 KB
download
Besluit op Woo-verzoek
2,7 MB
download
Bijlage 2 - Inventarislijst
20,7 KB
download
Openbaar gemaakte informatie 1
69,0 MB
download
Openbaar gemaakte informatie 2
45,1 MB
download

Klachtenprocedure

Besluit op Woo-verzoek over de klachtenprocedure die de indiener van het verzoek heeft doorlopen bij het hoogheemraadschap van Rijnland.

Gepubliceerd op 26 juli 2023.

Woo-verzoek
406,5 KB
download
Besluit op Woo-verzoek
3,5 MB
download

Beleidswijziging ontwikkelovereenkomsten

Besluit op Woo-verzoek over de vermeende beleidswijziging met betrekking tot het sluiten van ontwikkelovereenkomsten.

Gepubliceerd op 26 juli 2023.

Woo-verzoek
819,5 KB
download
Besluit op Woo-verzoek
2,1 MB
download

Gedragscode, Klachtenverordening en ethische kwesties

Besluit op Woo-verzoek over de Gedragscode integriteit voor het bestuur van het hoogheemraadschap van Rijnland, de Klachtenverordening Rijnland 2005 en interne en externe juridische conflicten.

Gepubliceerd op 26 juli 2023.

Woo-verzoek
599,6 KB
download
Besluit op Woo-verzoek
4,2 MB
download
Bijlage 2 - Inventarislijst
33,0 KB
download
Openbaar gemaakte informatie 1
49,3 MB
download
Openbaar gemaakte informatie 2
29,1 MB
download
Openbaar gemaakte informatie 3
50,6 MB
download

Verbreking samenwerking ontwikkeling perceel oude waterzuivering Hoofddorp

Besluit op Woo-verzoek over het verbreken van de samenwerking tussen het hoogheemraadschap van Rijnland en Stevast, Baas & Groen inzake de ontwikkeling van het perceel van de oude waterzuivering in Hoofddorp.

Gepubliceerd op 26 juli 2023.

Woo-verzoek
700,6 KB
download
Besluit op Woo-verzoek
3,4 MB
download
Bijlage 2 - Inventarislijst
20,4 KB
download
Openbaar gemaakte stukken
5,2 MB
download

Inhuur diensten advocatenkantoor

Besluit op Woo-verzoek over de inhuur van diensten van advocatenkantoor Kneppelhout door het hoogheemraadschap van Rijnland.

Gepubliceerd op 22 juni 2023.

Woo-verzoek
1,0 MB
download
Besluit op Woo-verzoek
3,5 MB
download
Bijlage 2 - Inventarislijst
20,1 KB
download
Openbaar gemaakte informatie
26,3 MB
download

Fietspad Meijepolderdijk/Dwarswateringdijk

Besluit op Woo-verzoek over de openbaarmaking van communicatie vanuit het hoogheemraadschap van Rijnland naar de gemeente Leiderdorp en andere betrokken partijen over de aanleg van een fundering en/of fietspad op de Meijepolderdijk/Dwarswateringdijk in Leiderdorp.

Gepubliceerd op 20 juni 2023.

Woo-verzoek
488,1 KB
download
Besluit op Woo-verzoek
3,1 MB
download
Bijlage 2 - Inventarislijst
27,0 KB
download
Openbaar gemaakte informatie
61,7 MB
download

Aanbesteding juridische diensten

Besluit op Woo-verzoek m.b.t. de openbaarmaking van informatie over de aanbesteding van externe juridische diensten door het hoogheemraadschap van Rijnland.

Gepubliceerd op 1 juni 2023.

Woo-verzoek
952,4 KB
download
Besluit op Woo-verzoek
3,0 MB
download

Handhaving Duin en Daal in Bloemendaal II

Besluit op Woo-verzoek m.b.t. de openbaarmaking van informatie over correspondentie en verslagen over de handhaving door het hoogheemraadschap van Rijnland met betrekking tot de graafwerkzaamheden bij de illegale sloot op het weiland Duin en Daal te Bloemendaal.

Woo-verzoek
817,8 KB
download
Besluit op Woo-verzoek
2,0 MB
download

Handhaving Duin en Daal in Bloemendaal

Besluit op Woo-verzoek m.b.t. de openbaarmaking van informatie over de voortgang van het toezicht en handhaving door het hoogheemraadschap van Rijnland met betrekking tot de graafwerkzaamheden bij de illegale sloot op het weiland Duin en Daal te Bloemendaal.

Gepubliceerd op 6 maart 2023.

Woo-verzoek
531,8 KB
download
Besluit op Woo-verzoek
2,7 MB
download
Bijlage 2 - Inventarislijst
102,1 KB
download
Openbaar gemaakte informatie 1
88,5 MB
download
Openbaar gemaakte informatie 2
78,8 MB
download

Algoritmes

Besluit op Woo-verzoek m.b.t. de openbaarmaking van een overzicht van algoritmes (en daarop betrekking hebben documenten) die het hoogheemraadschap van Rijnland toepast bij het evalueren van en nemen van beslissingen over mensen. Het verzoek is afgewezen, omdat het hoogheemraadschap niet over de gevraagde informatie beschikt.

Gepubliceerd op 6 januari 2023.

Woo-verzoek
793,4 KB
download
Besluit op Woo-verzoek
2,4 MB
download

De Greveling in Lisse (2)

Herroepping besluit op Woo-verzoek m.b.t. de openbaarmaking van uiteenlopende informatie over ontwikkelingen in en rondom de watergang de Greveling in Lisse. Er is aanvullende informatie openbaar gemaakt.

Gepubliceerd op 8 december 2022.

Herroeping besluit op Woo-verzoek
3,3 MB
download
Inventarislijst (bijlage 2)
85,0 KB
download
Openbaar verstrekte informatie
9,2 MB
download

Vermeende schade door baggerwerkzaamheden in Alphen aan den Rijn

Besluit op Woo-verzoek m.b.t. de openbaarmaking van informatie naar aanleiding van schade die zou zijn ontstaan als het gevolg van baggerwerkzaamheden aan de Augustijnenlaan in Alphen aan den Rijn.

Gepubliceerd op 5 augustus 2022.

Woo-verzoek
625,8 KB
download
Besluit van Woo-verzoek
2,8 MB
download
Inventarislijst (bijlage 2)
90,1 KB
download
Openbaar verstrekte informatie (gecombineerd)
10,6 MB
download

Wassenaarsche Polder I

Besluit op Woo-verzoek m.b.t. de openbaarmaking van informatie over het onderwerp "Wassenaarsche Polder" sinds september 2021.

Gepubliceerd op 5 augustus 2022.

Woo-verzoek
230,4 KB
download
Besluit op Woo-verzoek
3,0 MB
download
Inventarislijst (bijlage 2)
127,8 KB
download
Openbaar verstrekte informatie (gecombineerd)
68,8 MB
download

Wassenaarsche Polder II

Besluit op Woo-verzoek m.b.t. de openbaarmaking van informatie over contact met de verzoeker over het onderwerp "Wassenaarsche Polder".

Gepubliceerd op 5 augustus 2022.

Woo-verzoek
205,5 KB
download
Besluit op Woo-verzoek
2,6 MB
download

Watervergunningen Kerklaan in Leimuiden

Besluit op Woo-verzoek m.b.t. de openbaarmaking van informatie over watervergunningen die zijn verleend voor locaties aan en nabij Kerklaan 9 en 11w in Leimuiden

Gepubliceerd op 5 augustus 2022.

Woo-verzoek
956,0 KB
download
Besluit op Woo-verzoek
3,2 MB
download
Inventarislijst (bijlage 2)
95,4 KB
download
Openbaar verstrekte informatie (gecombineerd)
34,8 MB
download

Handhaving demping watergang in Stompwijk

Besluit op Woo-verzoek m.b.t. de openbaarmaking van informatie over het metterdaad handhavend optreden tegen een demping van een watergang nabij de Doctor van Noortstraat 205 te Stompwijk.

Gepubliceerd op 5 augustus 2022.

Besluit op Woo-verzoek
3,1 MB
download
Inventarislijst (bijlage 2)
83,5 KB
download
Openbaar verstrekte informatie (gecombineerd)
12,9 MB
download

TTOP's en DTOP's in de Haarlemmermeer

Besluit op Wob-verzoek m.b.t. de openbaarmaking van informatie over TTOP's en DTOP's - opslagdepots voor met PFAS verontreinigde grond - in de Haarlemmermeer.

Gepubliceerd op 26 april 2022.

Wob-verzoek
56,0 KB
download
Besluit op Wob-verzoek
369,3 KB
download
Openbaar verstrekte informatie (gecombineerd)
6,5 MB
download

Verstrekte subsidies aan LTO's

Besluit op Wob-verzoek m.b.t. de openbaarmaking van informatie over subsidies die het hoogheemraadschap van Rijnland in de periode 2000 tot en met 2022 heeft verstrekt aan Land- en Tuinbouworganisaties (LTO's).

Gepubliceerd op 15 april 2022.

Wob-verzoek
25,1 KB
download
Concretisering Wob-verzoek
21,8 KB
download
Besluit op Wob-verzoek
290,4 KB
download
Bijlage 2 Besluit op Wob-verzoek (openbaar verstrekte informatie)
77,2 KB
download

Plannen ondergrondse parkeergarage te Noordwijk

Besluit op Wob-verzoek m.b.t. de openbaarmaking van informatie en communicatie over plannen voor de aanleg van een ondergrondse parkeergarage nabij Huis ter Duin te Noordwijk.

Gepubliceerd op 4 april 2022.

Wob-verzoek
56,6 KB
download
Aanvulling Wob-verzoek
30,4 KB
download
Besluit op Wob-verzoek
450,1 KB
download
Openbaar verstrekte informatie (gecombineerd)
11,9 MB
download