boeken

Bibliotheek

In de loop der tijd hebben we een omvangrijke bibliotheek opgebouwd. Deze bevat een schat aan informatie over de geschiedenis van het hoogheemraadschap en over het eigentijds waterbeheer.

In de loop der tijd hebben we een omvangrijke bibliotheek opgebouwd. Deze bevat een schat aan informatie over de geschiedenis van het hoogheemraadschap en over het eigentijds waterbeheer. De circa 10.000 banden en 200 abonnementen op tijdschriften zijn ondergebracht in twee deelcollecties te weten de historische collectie en de actuele collectie. Een groot deel van de historische collectie is in open opstelling in de studiezaal geplaatst en daar te raadplegen. De digitale catalogus bevat de beschrijvingen van de collectie en is in de studiezaal te raadplegen.

Historische collectie 

Deze collectie is gericht op de waterstaatsgeschiedenis in het gebied van Rijnland. De collectie bevat informatie over de onderwerpen waterbeheer en waterhuishouding, waterschappen, waterstaats- en waterschapsrecht, kartografie, regionale geschiedenis, regionale geografie en ruimtelijke ordening.

Een bijzonder onderdeel vormt de collectie oude drukken, boeken tot 1850 op het gebied van waterstaats-, waterschaps- en streekgeschiedenis. Zeldzame en belangwekkende werken behoren hiertoe. Het oudste boek in de Rijnlandse bibliotheek is het werk van Robertus Britannus uit Atrecht over de landbouw, getiteld: 'Encomium Agriculturae', in Parijs gedrukt in 1539. Exemplaren bevinden zich slechts in Parijs, Londen, Cambridge, Kopenhagen, Kraków, en Wenen. Met het oog op de kwetsbaarheid van deze boeken en behoud voor de 'eeuwigheid' worden ze bewaard in het depot onder de juiste bewaarcondities. 

Actuele collectie

Rapporten en (water)plannen over het eigentijdse waterbeheer en verwante onderwerpen als ecologie, milieubeheer, ruimtelijke ordening, en wet- en regelgeving vormen het hoofdbestanddeel van deze collectie. 

Veel rapporten en publicaties kunt u vinden op onze website. Ook Rijnlandse regelgeving zoals de Keur vindt u hier. 

Contact

Voor meer informatie over de actuele collectie of voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met team Documentaire & Historische Informatievoorziening-bibliotheek, via telefoonnummer (071) 306 34 36 of via bibliotheek@rijnland.net.