Burgerinitiatief

Uw voorstel op de agenda van het waterschapsbestuur

Loopt u rond met een idee of beleidsvraag waarover het bestuur van het hoogheemraadschap van Rijnland zich zou moeten uitspreken? Met een Burgerinitiatief kunt u een onderwerp op de agenda van het waterschapsbestuur plaatsen. Belangrijk is dat het onderwerp door meerdere inwoners wordt gedragen. Dat is één van de voorwaarden die wordt gesteld aan een in te dienen burgerinitiatief.

Een geldig burgerinitiatief:

  • gaat over een onderwerp waarover waterschapsbestuur kan en mag beslissen
  • wordt ondersteund door tenminste 100 andere stemgerechtigde inwoners van het gebied van het hoogheemraadschap van Rijnland
  • heeft in de voorafgaande twaalf maanden niet op de agenda van het algemeen bestuur gestaan
  • betreft geen persoonlijke zaken of vragen

Hoe het burgerinitiatief exact geregeld is leest u in de Verordening Burgerinitiatief Rijnland 2010.

Om het burgerinitiatief goed voor te bereiden kunt u gebruikmaken van het formulier Verzoek burgerinitiatiefvoorstel (Word document) (doc, 96 kB) en het formulier Ondersteuningsverklaringen burgerinitiatiefvoorstel (Word document). (doc, 216 kB)

U kunt de formulieren ingevuld opsturen naar het hoogheemraadschap van Rijnland, ter attentie van het College van dijkgraaf en heemraden, postbus 156, 2300 AD te Leiden.