in de klas

Rijnland in je klas

Als wij langskomen, dan krijg je les in WATER. En dat is zeker geen saaie les. We sturen de jonge ambassadeurs van Rijnland naar jouw school. In deze gastles vertellen ze iets over hun eigen rol én over de taken van Rijnland. Ze gebruiken daarbij een interactieve PowerPointpresentatie over verschillende watervragen. Hoe maken we in onze waterrijke regio het risico op overstromingen zo klein mogelijk? Hoe houden we de waterstand in polders en sloten op de juiste hoogte? Hoe reinigen we rioolwater en zorgen we dat je zonder ziek te worden kunt zwemmen in meren en plassen? Een gastles duurt ongeveer een uur en is helemaal gratis. Interessant? Vraag een gastles aan!