Droppie water

Droppiewater.nl is dé website van de Nederlandse waterschappen voor kinderen in het basisonderwijs.

Stripfiguur Droppie Water laat kids kennismaken met water. Met de gratis digibordmodule Droppie Water in de klas leren ze met klikplaten, proefjes, werkbladen en filmpjes alles over water. De lesmodule is lesstofvervangend en sluit aan bij het curriculumvoorstel watereducatie van de Stichting Leerplanontwikkeling. Thema’s die aan bod komen:

  • Waterkringloop
  • Water en leven
  • Veilig water
  • Water door buizen
  • Schoonmaken van rioolwater
  • Werk van het waterschap.